Úvod

Hestia bola v gréckej mytológii bohyňou srdca, domácej pohody a rodiny. Jej meno naša nezisková organizácia neprijala náhodou. Naším hlavným cieľom je vytvárať dôstojný domov starším a zdravotne postihnutým ľuďom.

Niektorí z vás sa možno spýtajú, prečo sme sa rozhodli pre neziskovú organizáciu? Naša odpoveď je jednoduchá: najmä preto, lebo sme úprimne presvedčení, že poskytovanie sociálnej starostlivosti starším ľuďom by malo patriť do oblasti ľudskej činnosti, v ktorej primárne nejde o zisk.

Ako každá nezisková organizácia zápasíme s tým, ako financovať našu činnosť. Spočiatku to bolo výhradne z prostriedkov, ktoré vložili do neziskovej spoločnosti zakladatelia, neskôr pribudli dobrí sponzori a samospráva. Uzavreli sme nájomnú zmluvu a dostali sme súhlas vybudovať v objekte, podľa schváleného projektu zariadenie pre seniorov s celoročnou prevádzkou.

Jednoduchý zámer, ktorý sme opísali niekoľkými vetami skrýva veľa úsilia, ale aj podpory mnohých dobrých ľudí. Dnes už vieme, že sa nám podarilo vytvoriť skutočný domov pre našich klientov.