Zdravotná starostlivosť

HESTIA, n.o. Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov poskytuje v oblasti zdravotnej starostlivosti: