Opatrovateľstvo

Zaopatrenie možno definovať ako pomoc, alebo komplexné zabezpečenie:

O našich klientov je preto veľmi dobre postarané.