Kontakt

Sídlo:
Bošániho 1805/2
841 02 Bratislava

E-mail: hestia[@]hestia.sk 

Telefón: 02/6446 3485

Riaditeľka HESTIA n.o.:
Ing. Katarína Šimkovičová, Tel.: +421 911 194 449, E-mail: katarina.simkovicova[@]hestia.sk

Vedúci prevádzky, fakturácia:
Bc. Rastislav Nádaši
Tel.: +421 911 144 493, E-mail: rastislav.nadasi[@]hestia.sk

Odborný garant za soc. úsek, soc. pracovník a terapeut:
Mgr. Pavla Turkovičová, Tel.:
+421 911 144 494, E-mail: pavla.turkovicova[@]hestia.sk

Sociálny pracovník, psychológ:
Mgr. Petra Králiková, Tel.: + 421 902 977 333, E-mail: petra.kralikova[@]hestia.sk

Vedúca zdravotnícko-ošetrovateľského úseku:
Ing. Mgr. Ľubica KočanováTel.: +421 903 825 068, E-mail: lubica.kocanova[@]hestia.sk