HESTIA, n.o. plán aktivít na mesiac apríl 2020

UPOZORNENIE: z dôvodu prevencie proti novému koronavírusu sa aktivity konajú v malých skupinkách  - maximálne 4 obyvatelia naraz. Rovnako aj všetky ostatné aktivity v našom zariadení budú až do odvolania organizované s dôrazom na ich individuálny charakter.

Plán aktivít sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby, apríl 2020

V priebehu mesiaca gratulácie k aktuálnych narodeninám a meninám

1.4.2020: Svetový deň vtáctva, zakladateľ Oto Herman – zaujímavosti z histórie.

2.4.2020: Príprava a výzdoba zariadenia na Veľkú noc. Príďte nám pomôcť.

9.4.2020: Zelený štvrtok. Služby Božie pred slávením Veľkonočných sviatkov, možnosť spovede.

6.4.2020: Svetový deň zdravia. Kvíz – „Čím si môžeme zlepšiť zdravie?“

16.4.2020: Svetový deň hlasu bol iniciovaný brazílskymi otorinolaryngológmi v roku 1999 a pripomína sa od roku 2003. Ľudský hlas sa používa na vyjadrenie myšlienok, nápadov, problémov a emócií. Je nevyhnutnou súčasťou mnohých povolaní a spoločenských aktivít. Svetový deň je oslavou hlasu a jeho cieľom je uvedomenie si jeho dôležitosti a zlepšenie starostlivosti o hlas technikami ako je správny príjem vody, vyhýbanie sa pasívnemu fajčeniu a iných škodlivých vplyvov.

22.4.2020: Odloženie veľkonočnej výzdoby, príprava na 1. máj.

22. apríl je venovaný sviatku Deň Zeme, začal sa oslavovať v roku 1970, pozrieme si knihy venované prírode a životnému prostrediu.

29.4.2020: Tento deň je Medzinárodný deň tanca. Oslávime ho ako inak keď nie tancom. Budeme si púšťať hudobné CD a parket bude patriť tým, čo radi tancujú.

Pravidelné aktivity

Pondelok až piatok od 9,00 do 9,30 hod. – nácvik dýchania pomocou spevu so sprievodom klavíra, dychové cvičenia.

Terapia hrou, 9,30 hod., každý pondelok: reminiscenčné hry - kartičky,  hry na jemnú motoriku -vkladanie čísiel alebo písmen do šablón, pexeso, domino, „Človeče nehnevaj sa“.

Spoločné stretnutia a obed s p. farárom, 9,30 hod., každý utorok.

ArteterapiaBiblioterapia, 9,30 hod., každá streda: kreslenie – vymaľovávanie, spoločné čítanie, alebo predčítanie  vystrihovanie z papiera.

Muzikoterapia a tanečná terapia, 9,30 hod., každý štvrtok: rozcvičenie celého tela v sede, dychové cvičenia, hra na drobné hudobné nástroje, nácvik tanečných krokov, počúvanie hudby, uvoľnenie pri známych piesňach zahratých na klavíri.

Pamäťové cvičenia 9,30 hod., každá streda a piatok:  jazykolamy, jednoduché matematické príklady, v akom jazyku vieme počítať?,  slovné hračky, „Meno, mesto, zviera, vec“.

Individuálne a podľa potreby: nácvik chôdze na protéze, nácvik posádzania sa na mobilnú toaletu, cvičenie na posteli, Bábikoterapia – terapeutické bábiky, skupinové cvičenia pri zábradlí, aktívna komunikácia s klientami, podpora zachovaných sebaobslužných činností.

Rozvoj pracovných zručností: pomoc pri úprave kvetinových záhonov, polievanie kvetov vonku a v spoločenských miestnostiach, pomoc pri servírovaní a spratávaní riadov po jedle.

Pondelok – nedeľa: Prechádzky v okolí zariadenia, posedenie v záhrade, pozeranie TV.

___________________________________________________________________________

Terapeuti a vedúci aktivít: Mgr. Pavla Turkovičová, Ing. Milada Dobrotková, MPH, Mgr. Petra Králiková, PhDr. Pavel Pivka, dobrovoľníci podľa konceptu C.A.R.D.O.

Spolupráca podľa aktuálnych akcií: firemné dobrovoľníctvo, pedagógovia a študenti stredných škôl (Evanjelické lýceum, SOŠ Pedagogická, rodičia a deti z Rodinného centra dlháčik), MV.

Mgr. P. Turkovičová v.r.

HESTIA, n.o. plán aktivít na mesiac marec 2020

UPOZORNENIE: z dôvodu prevencie proti novému koronavírusu sa aktivity konajú v malých skupinkách  - maximálne 4 obyvatelia naraz. Rovnako aj všetky ostatné aktivity v našom zariadení budú až do odvolania organizované s dôrazom na ich individuálny charakter.

Plán aktivít sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby, marec 2020

V priebehu mesiaca gratulácie k aktuálnych narodeninám a meninám.

3.3.2020:  Marec je mesiac knihy už od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu (10. 3. 1796 – 16. 3. 1880) ktorý bol šíriteľom slovenskej a českej knihy a bol slepý. Rozširovaním obľúbených kalendárov a populárnej spisby medzi pospolitým slovenským ľudom sa zaslúžil, že aj chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej. – Pozývame všetkých na pásmo čítania literatúry podľa vášho výberu.

9.3.2020: Medzinárodný deň žien, posedenie pri káve a čokoládke.

19.3.2020: Na tento deň pripadol Sviatok sv. Jozefa, ktorý je patrónom otcov, tesárov a umierajúcich. Príďte sa porozprávať o najznámejšom  Jozefovi Nazaretskom. Viete kto boli jeho rodičia a ako sa volali jeho deti?

23.3.2020: V sobotu bolo 21.3., povieme si o niektorých významných dňoch ktoré pripadli na ten deň: Svetový deň poézie, Svetový deň zdravého spánku, Medzinárodný deň invalidov, Medzinárodný deň bábkárstva, Medzinárodný deň lesov.

27.3.2020: V sobotu  28.3. bude deň učiteľov, nakoľko máme aj medzi nami učiteľov, porozprávame si o tomto povolaní a privítame aj príbehy z pracovnej praxe :).

Pravidelné aktivity

Pondelok až piatok od 9,00 do 9,30 hod. – nácvik dýchania pomocou spevu so sprievodom klavíra, dychové cvičenia.

Terapia hrou, 9,30 hod., každý pondelok: reminiscenčné hry - kartičky,  hry na jemnú motoriku -vkladanie čísiel alebo písmen do šablón, pexeso, domino, „Človeče nehnevaj sa“.

Spoločné stretnutia a obed s p. farárom, 9,30 hod., každý utorok.

ArteterapiaBiblioterapia, 9,30 hod., každá streda: kreslenie – vymaľovávanie, spoločné čítanie, alebo predčítanie  vystrihovanie z papiera.

Muzikoterapia a tanečná terapia, 9,30 hod., každý štvrtok: rozcvičenie celého tela v sede, dychové cvičenia, hra na drobné hudobné nástroje, nácvik tanečných krokov, počúvanie hudby, uvoľnenie pri známych piesňach zahratých na klavíri.

Pamäťové cvičenia 9,30 hod., každá streda a piatok:  jazykolamy, jednoduché matematické príklady, v akom jazyku vieme počítať?,  slovné hračky, „Meno, mesto, zviera, vec“.

Individuálne a podľa potreby: nácvik chôdze na protéze, nácvik posádzania sa na mobilnú toaletu, cvičenie na posteli, Bábikoterapia – terapeutické bábiky, skupinové cvičenia pri zábradlí, aktívna komunikácia s klientami, podpora zachovaných sebaobslužných činností.

Rozvoj pracovných zručností: pomoc pri úprave kvetinových záhonov, polievanie kvetov vonku a v spoločenských miestnostiach, pomoc pri servírovaní a spratávaní riadov po jedle.

Pondelok – nedeľa: Prechádzky v okolí zariadenia, posedenie v záhrade, pozeranie TV.

___________________________________________________________________________

Terapeuti a vedúci aktivít: Mgr. Pavla Turkovičová, Ing. Milada Dobrotková, MPH, Mgr. Petra Králiková, PhDr. Pavel Pivka, dobrovoľníci podľa konceptu C.A.R.D.O.

Spolupráca podľa aktuálnych akcií: firemné dobrovoľníctvo, pedagógovia a študenti stredných škôl (Evanjelické lýceum, SOŠ Pedagogická, rodičia a deti z Rodinného centra dlháčik), MV.

Mgr. P. Turkovičová v.r.

HESTIA, n.o. plán aktivít na mesiac január 2020

Plán aktivít sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby, január 2020

V priebehu mesiaca gratulácie k aktuálnym narodeninám a meninám. 

2.1.2020: Novoročné priania, stretnutie s vedením a personálom zariadenia, odovzdanie došlej korešpondencie, prípadné prečítanie želaní, spomínanie na prežité vianočné obdobie a Novoročné predsavzatia.

7.1.2020:   Spomienkový deň ako to bolo kedysi, život na dedine za čias našich starých otcov a materí v spojení so sviatkom Troch kráľov.

10.1.2020: Odzdobovanie vianočných stromčekov, upratanie vianočnej výzdoby.

27.1.2020: Zvyky počas fašiangov, prečo máme krátky a dlhý fašiang.

30.1.2020: Pozvánka od pani Emy na meninovú oslavu pri koláči, káve, bonbónoch, hre na klavír a speve.

Pravidelné aktivity

Pondelok až piatok od 9,00 do 9,30 hod. – nácvik dýchania pomocou spevu so sprievodom klavíra, dychové cvičenia.

Terapia hrou, 9,30 hod., každý pondelok: reminiscenčné hry - kartičky,  hry na jemnú motoriku - vkladanie čísiel alebo písmen do šablón, pexeso, domino, „Človeče nehnevaj sa“.

Spoločné stretnutia a obed s p. farárom, 9,30 hod., každý utorok.

ArteterapiaBiblioterapia, 9,30 hod., každá streda: kreslenie – vymaľovávanie, spoločné čítanie, alebo predčítanie  vystrihovanie z papiera.

Muzikoterapia, 9,30 hod., každý štvrtok: rozcvičenie celého tela v sede, dychové cvičenia,  počúvanie hudby, uvoľnenie pri známych piesňach zahratých na klavíri, spev.

Pamäťové cvičenia 9,30 hod., každá streda a piatok:  jazykolamy, jednoduché matematické príklady, v akom jazyku vieme počítať?,  slovné hračky, „Meno, mesto, zviera, vec“.

Individuálne a podľa potreby: nácvik chôdze na protéze, nácvik posádzania sa na mobilnú toaletu, cvičenie na posteli, Bábikoterapia – terapeutické bábiky, skupinové cvičenia pri zábradlí, aktívna komunikácia s klientami, podpora zachovaných sebaobslužných činností.

Rozvoj pracovných zručností: pomoc pri úprave kvetinových záhonov, polievanie kvetov vonku a v spoločenských miestnostiach, pomoc pri servírovaní a spratávaní riadov po jedle.

Pondelok – nedeľa: Prechádzky v okolí zariadenia, posedenie v záhrade, pozeranie TV.

___________________________________________________________________________

Terapeuti a vedúci aktivít: Mgr. Pavla Turkovičová, Ing. Milada Dobrotková, MPH, Mgr. Petra Králiková, PhDr. Pavel Pivka, dobrovoľníci podľa konceptu C.A.R.D.O.

Spolupráca podľa aktuálnych akcií: firemné dobrovoľníctvo, pedagógovia a študenti stredných škôl (Evanjelické lýceum, SOŠ Pedagogická, pedagógovia a deti z Detského kresťanského centran“Ako doma“).

       Mgr. P. Turkovičová v.r.

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal dňa 3.3.2020 usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19, spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. Jeho plné znenie je k dispozícii TU.

Nové ceny za sociálne služby platné od 1.3.2020

Od 1.3.2020 platí v našom zariadení nový cenník za poskytovanie sociálny služieb. Môžete sa s ním oboznámiť s sekcii Dokumenty, alebo si ho pozrieť TU.

Prosba o poukázanie 2% z daní

Vážení rodinní príslušníci, priatelia, dobrovoľníci, vďaka Vašim 2% (3% dobrovoľníci) z dane móžeme rekonštruovať, obnovovať, zveľaďovať prostredie pre našich klientov.
Obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie Vašich 2% (3% - dobrovoľníci) z daní pre naše zariadenie HESTIA n.o.
Ďakujeme, že nám 2% darujete a za čas ktorý venujete na vyplnenie tlačiva, ktgoré nájdete v sekcii dokumenty, resp. si ho môžete stiahnut TU.

POZVÁNKA NA FAŠIANGOVÝ KARNEVAL

Karneval

Traja králi

TRAJA KRÁLI

https://www.bystricoviny.sk/titulka/sviatok-troch-kralov-ludove-zvyky-pranostiky/

V pondelok  6. januára je sviatok Troch kráľov a podľa ľudových zvykov chodia chlapci prezlečení za týchto troch kráľov po domoch. Spievajú koledy a predvádzajú trojkráľovú hru zobrazujúcu návštevu troch kráľov po narodení Ježiša v Betleheme chodením s hviezdou.

Tromi kráľmi začínajú fašiangy

Na Troch kráľov sa definitívne končia vianočné sviatky a školákom zimné prázdniny, začínajú sa fašiangy. Do polnoci sa museli dojesť posledné zvyšky novoročných jedál. Nastáva obdobie zábav a hodovania. Vrcholom bola fašiangová zábava s maskami, ktoré predstavujú rôzne zvieratá.

Ukončením fašiangov je potom „pochovávanie basy“. Po fašiangoch kresťania dodržiavajú štyridsaťdňové obdobie veľkonočného pôstu, jedia jednoduchá stravu a nekonajú sa zábavy.

Podľa Biblie sa traja králi prišli pokloniť narodenému Ježišovi v Betleheme a priniesli mu vzácne dary – zlato, kadidlo a myrhu.

Zlato naznačovalo kráľovský pôvod dieťatka, kadidlo božskú podstatu jeho existencie a myrha, ktorá sa používala pri balzamovaní, bola vraj predzvesťou jeho golgotského osudu. Doteraz 6. januára navštevujú koledníci prezlečení za troch kráľov domy, na hlavách majú papierové čiapky alebo koruny a spievajú:

„My tria králi ideme k vám, zdravia, šťastia vinšovať vám. Zdravia, šťastia, dlhé letá, my sme prišli k vám zďaleka. Zďaleka je cesta naša, do Betléma myseľ naša.“ 

Svätenie vody a predpovedanie budúcnosti

V tento deň sa požehnávali domy, nad dvere obydlí i stajní sa trojkráľovou kriedou písali počiatočné písmená mien troch mudrcov, ktorí sa podľa legendy prišli pokloniť novorodenému Ježiškovi: Gašpar + Melichar + Baltazár. Tieto boli zároveň skratkou latinského Christus Mansionem Benedicat (Kristus žehnaj tento dom).

Kruh nakreslený posvätenou trojkráľovou kriedou predstavoval miesto, kde nemali prístup zlé sily. Veľký význam malo i svätenie vody. Ňou sa vykropili príbytky, maštale, dávala sa piť deťom aj hospodárskym zvieratám, aby prospievali.

Počas trojkráľového večera sa predpovedala budúcnosť. Kto sa chcel dozvedieť, čo ho čaká, pripravil si 7 hrnčekov, ktorými priklopil rôzne predmety (kúsok uhlia, hrebeň, peniaz, figúrku dieťaťa, prsteň, kúsok látky a chleba). Každý si potom zvolil svoj hrnček, odklopil ho a podľa predmetov pod ním sa usudzovalo, čo koho čaká. Peniaz znamenal bohatstvo, hrebeň nedostatok, prsteň svadbu, látka cestovanie, figúrka dieťaťa narodenie dieťaťa, chleba dostatok všetkého a uhlie nemoc či smrť.

Gazdiné navarili v tento deň šúľance, ktoré mali byť dlhé a hrubé, aby také bolo aj obilie. V niektorých obciach posypali dvor ovsom, aby bol veľký ovos a aby zbojníci nevošli do dvora. Dievčatá sa hneď ráno, ešte pred východom slnka, umývali snehom, čo im malo zaručiť sviežu belostnú pleť.

Trojkráľové pranostiky

Ak je  jasno a v noci vidieť veľa hviezd, bude dobrá úrodu zemiakov, pšenice, ale aj veľa oviec a dobytka.

Jasné hviezdy veštia príchod tuhej a vytrvalej zimy – na Tri krále zima stále.

Ak je na Troch kráľov odmäk a teplé počasie, jar na seba v takom roku nedá dlho čakať.

Tri krále ľadové mosty stavajú alebo ich zboria.

Trojkráľovú zimu vlk nezožerie.

Ak sa trblietajú v noci pred Troma kráľmi hviezdy, budú sa rodiť biele barany.   

Na Nový rok o slepačí krok, na Tri krále o krok dále, na Hromnice o hodinu více.  

Traja králi prinášajú vlahu na polia.

Zvyky a tradície počas fašiangov na Slovensku

Zvyky a tradície počas fašiangov na Slovensku

(https://www.kiskatravel.sk/blog/zaujimavosti-o-slovensku/zvyky-a-tradicie-pocas-fasiangov-na-slovensku)

Obdobie, ktoré nasleduje po Vianociach a trvá až do začiatku pôstu voláme fašiangy. Táto časť roka je presne vymedzená od Troch kráľov až po utorok pred Popolcovou stredou. Fašiangy sú spojené so zábavou, dobrým jedlom a oslavami konca zimy. Je to istým spôsobom vítanie prírody, ktorá sa na jar prebúdza zo zimného spánku a ožíva. Na mnohých miestach Slovenska sa konajú rôzne festivaly i jarmoky. V minulosti sa zvykli fašiangy oslavovať na dedine inak ako v meste, no v súčasnej dobe sa tieto rozdiely takmer zmazali a oslavy prebiehajú takmer rovnako v meste, na dedine, na východe i na západe Slovenska.

Masky

V istom slova zmysle by sa dalo povedať, že fašiangy sú v podstate karneval. Na oslavách fašiangov, ktoré sa konajú väčšinou počas víkendu pred Popolcovou stredou sa ľudia s veľkou obľubou obliekajú do rôznych kostýmov, zvyčajne parodujúcich spoločenské témy a situácie alebo predstavujúcich silné zvieratá prírody(kôň, medveď, vôl), čo symbolizuje silu a neoblomnosť prírody. Na maskách nie je dôležité vyobraziť čo najlepšie danú tému, ale skôr zvýrazniť dôležité črty a držať sa zásad nezameniteľnej miestnej umeleckej tvorby daného regiónu. Dnes je zvykom, že sa muži a ženy obliekajú do masiek, ktoré zvýrazňujú vlastnosti a zlozvyky opačného pohlavia.

Jedlo

Keďže sa fašiangy končia začiatkom pôstneho obdobia, sú tým pádom aj obdobím, kedy sa veľa hoduje, varí a pečie. Na dedine bývalo zvykom robiť praženicu pred začiatkom dedinskej zábavy, na ktorú bola pozvaná celá dedina, v Honte na juhu Slovenska sa zas zvykla páliť pálenka. Medzi najobľúbenejšie fašiangové jedlá ale patria šišky, záviny a huspenina, bez ktorej sa nemohli zaobísť žiadne oslavy. Deň pred záverečnou oslavou sa zvyklo v maskách chodiť po domoch v dedine a zbierať jedlo, aby bolo na oslave čo jesť a aby mohla zábava trvať čo najdlhšie. Najčastejšie sa dávala slanina a klobása, no niekedy sa podarilo “uloviť” aj údené mäso.

Hudba

Tak, ako každé významnejšie obdobie roka, aj fašiangy majú svoje typické ľudové piesne. Niektoré známejšie, napríklad Fašiangy, Turíce alebo Fašiangy sa krátia, môžete začuť na azda každej zábave, no každý región má aj svoje vlastné piesne, ktoré potešia každé ucho. Obyčajne boli piesne sprevádzané typickými hudobnými nástrojmi - akordeónmi, píšťalkami, husľami, basami a klarinetmi. Väčšina dedinských chlapcov sa už od mala učilo tieto piesne, aby počas obchôdzok dedinou nazbierali čo najviac jedla. V mestách sa namiesto ľudovej hudobnej zábavy chodilo na plesy a bály, kde už bola hudobná tvorba medzinárodná a menej zameraná na fašiangy.

Ostatné tradície

Na rôznych častiach Slovenska sa dodnes konajú súťažné dni na konci zimy, kedy si miestni chlapci merajú sily v rôznych disciplínach, ako sú ťahanie klátu, váľanie sudmi alebo jazda na voze na čas. Tieto súťaže sú obvykle sprevádzané kultúrnym programom a ponúkajú výbornú možnosť, ako ochutnať miestne špeciality, najmä tie zabíjačkové. V mestách sa zvykli konať súťaže jednotlivých cechov, patrilo tu napríklad chodenie na chodúľach, plávanie v studenej vode a nosenie na žrdi. Na konci sa z dobrých učňov zvykli stávať noví tovariši svojich cechov.

Panna Mária Lurdská je tu nielen pre chorých

https://www.katolickenoviny.sk/tema/category/tema/article/panna-maria-lurdska-je-tu-nielen-pre-chorych.xhtml

Jedenásty február patrí v liturgickom kalendári Panne Márii Lurdskej. Tento deň sa slávi aj ako Svetový deň chorých. Hoci sa to môže na prvý pohľad zdať nelogické, tieto dve spomienky sú navzájom prepojené. A nielen dátumovo. 

Kedysi malé vidiecke mestečko na juhu Francúzska dnes navštevuje približne milión pútnikov za rok. Jeho pre kresťanov dobre známy príbeh sa začal práve 11. februára 1858. 

Tento deň sa totiž chudobnej 14-ročnej Bernadete Soubirousovej prvýkrát pri Massabielskej jaskyni neďaleko Lúrd zjavila nádherná Pani. Neskôr sa jej predstavila pre ňu nezrozumiteľnými slovami ako Nepoškvrnené počatie. Dogmu o Nepoškvrnenom počatí, ktorá hovorí o tom, že sa Márii nedotkol žiadny, ani dedičný hriech, pritom štyri roky predtým vyhlásil pápež Pius IX. Lurdský kňaz pri týchto slovách pochopil, že nejde o výmysel. 

Osemnásť zjavení

Krásna žena odetá v bielom a prepásaná modrou stuhou mala podľa Bernadetiných slov na nohách žlté ruže. Do 11. júla 1858 sa dievčine ukázala celkovo 18-krát. Nikto iný ju nevidel, preto jej spočiatku neverili.

Navyše bola počas stretnutí v extáze, ktorú dokonca pri jednom zo zjavení skúmal i lekár. Najprv si myslel, že ide o podvod, vyšetrenie však ukázalo, že Bernadeta naozaj s niekým komunikovala, a pritom zostala pokojná. 

Pani veľa nerozprávala, za celý čas ľuďom odovzdala pár viet. Vyzývala najmä na pokánie. Počas deviateho zjavenia na konci februára 1858 mladej vizionárke povedala, aby sa napila vody z prameňa. Žiadny tam však nebol, preto jej ukázala miesto, kde mala hrabať rukami. Skutočne tam výdatne začala vyvierať voda, ktorá je odvtedy symbolom uzdravenia. Nielen toho telesného, ale predovšetkým duchovného. 

Pri inom stretnutí Panna Mária dievčinu žiadala, aby kňazom tlmočila jej prosbu. Chcela, aby sa na mieste zjavení konali procesie a postavili tam kaplnku. Od roku 1862 sú zjavenia cirkevne uznané za pravé, čo znamená, že sa na tomto mieste môžu konať i púte či pobožnosti. 

Pre hriešnikov i trpiacich

„Pokánie, pokánie, pokánie!“ opakovala Panna Mária cez Bernadetu a prosila o modlitby za hriešnikov. Hovorila o Bohu, ktorý netrestá, ale odpúšťa. Táto výzva podnietila v Cirkvi i hlbší záujem o modlitbu a pomoc pre chorých a trpiacich. Na pútnickom mieste sa za 160 rokov udiali tisícky nevysvetliteľných vyliečení tela i duše – od obrátení až po uzdravenia z rôznych chorôb. Tých cirkevne uznaných je však len 70. 

Voda z lurdského prameňa prešla mnohými výskumami, žiadne špeciálne účinky sa však nepotvrdili. Jej pitie či umývanie sa v nej je len symbolom zmierenia sa s Bohom. Iba Boh totiž môže uzdravovať, voda je len prostriedok. 

Dôstojnosť pre chorých

Lurdy sa stali miestom, na ktorom si ľudia vyprosujú telesné i duchovné milosti. Práve pre množstvo uzdravení vyhlásil pápež Ján Pavol II. v roku 1992 v deň prvého lurdského zjavenia Svetový deň chorých. 

Jeho cieľom je vytváranie dôstojných podmienok života pre nevyliečiteľných ľudí. Pripomíname si ním trpiacich ľudí okolo nás, potrebu ich rešpektovania a snahu uľahčiť týmto ľuďom ich náročný každodenný život. Medzi najčastejšie a najznámejšie nevyliečiteľné choroby patrí ebola, astma, cukrovka, detská mozgová obrna, svalová dystrofia či AIDS. 

Svätá Bernadeta bola od začiatku spätá s chorými. Prekonala choleru a v dôsledku toho trpela ťažkou astmou a neskôr i kostnou tuberkulózou nôh. Na následky zlého zdravotného stavu zomrela v mladom veku – ako 35-ročná. V roku 1933 ju pápež Pius XI. vyhlásil za svätú. 

Ako sa stať klientom

Ako sa stať klientom

Ako sa stať klientom

Podmienky prijatia do nášho zariadenia

Viac...
Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Aktuálne dokumenty

Viac...
Jedálny lístok

Jedálny lístok

Jedálny lístok

Aktuálny jedálny lístok

Viac...

Absolvovala Fakultu riadenia Vysokej školy ekonomickej (1984) a Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotnej univerzity (2006). Vzdelanie si doplnila v roku 2004 certifikovaným kurzom Ministerstva školstva SR "Pomáhajúca odborníčka v sociálnej práci", v roku 2007 kurzom "Bazálna stimulácia v opatrovaní" a v rokoch 2007-2008 akreditovaným kurzom Ministerstva školstva SR "Tréning pamäti a terapeuticko - aktivizačný program pre ľudí s poruchami pamäti I. a II.". V roku 2002 založila s ďalšími dvomi zakladateľmi HESTIU. Vykonáva s klientmi aktivačné cvičenia. Pre klientov sa snaží vytvoriť príjemné prostredie s pocitom domova. Pri svojej práci sa stretáva s rodinnými príslušníkmi, ktorí potrebujú umiestniť svojho otca, mamu, príbuzného. Kladie dôraz na odbornosť, komunikáciu, vytváranie pozitívneho pracovného prostredia a priateľskej atmosféry.

Ing. MILADA DOBROTKOVÁ, MPH // RIADITEĽKA

images/clients/1.jpg

V roku 1978 ukončila štúdium na Strednej zdravotníckej škole MUDr. Ivana Hálka v Bratislave odbor všeobecná sestra. Pracovala na Bezručovej ulici na detskom expektačnom oddelení a alergologickej ambulancii pre dospelých. Jej profesijný život sa roku 1989 po externom štúdiu fyzikálnej terapie na SZŠ na Záhradníckej ul. a kurze športovej masáže na Junáckej ul., Pasienky v Bratislave, posunul do sféry mimo zdravotníctva. V rámci zamestnania v štátnej službe (v ktorej pracovala 20 rokov) ukončila v roku 2006 štúdium na Univerzite Komenského, na Pedagogickej fakulte, Katedre sociálnej práce. Od augusta r. 2017 je zamestnaná v HESTIA n.o. KONTAKT: E-mail: pavla.turkovicova@hotmail.com Tel.: 0911 144 494

Mgr. PAVLA TURKOVIČOVÁ // ODBORNÝ GARANT - SOCIÁLNY ÚSEK, SOCIÁLNY PRACOVNÍK, TERAPEUT

images/clients/2.jpg

Ing. Mgr. ĽUBICA KOČANOVÁ // ODBORNÝ ZÁSTUPCA NA VÝKON ČINNOSTÍ V POVOLANÍ SESTRA

images/clients/3.jpg

Pracovníci zodpovední za jednotlivé úseky

Kontakt

Sídlo: Čachtická 17, 831 06 Bratislava

Prevádzka: Bošániho ul. č. 2, 841 02 Bratislava

Tel.: Riaditeľka HESTIA, n.o.: +421 902 144 492, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: Vedúci prevádzky, fakturácia: + 421 911 144 493, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Štruktúra

Zdravotný úsek: hlavná sestra, sestry

Sociálny úsek: sociálny pracovník, opatrovatelia, práčovňa

Údržba a opravy: údržbár

Kuchyňa: hlavný kuchár

Ekonomika: personalista, BOZP

Poskytované služby

HESTIA, n.o. Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov a ADOS poskytuje:

  • celoročné ubytovanie v 2-ložkových izbách.
  • kvalitné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy.
  • k výbave patria aj bezbariérové sociálne zariadenia.
  • sociálnu starostlivosť o klientov, rozvoj medziľudských vzťahov v príjemnom prostredí.