HESTIA n.o. - plán aktivít na mesiac október

Plán aktivít sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby, október 2019

Gratulácie – narodeninové dni: 5.10., 19.10., 30.10., 31.10.

1.10.2019: Medzinárodný deň starších osôb a Medzinárodný deň hudby. Pozývame vás na diskusiu o starnutí pri peknej hudbe.

4.10.2019: V tento deň máme tri zaujímavé sviatky a svetové dni: Sviatok sv. Františka z Assisi, Svetový deň ochrany zvierat a Svetový deň úsmevu. Tých, čo sa chcú niečo dozvedieť o spomínaných sviatkoch pozývame na stretnutie.

14.10.2019: Október je už tradične známy ako mesiac úcty k starším. Málokto však vie o snahe predstaviť verejnosti sviatok Deň starých rodičov. Na Slovensku je ním druhá októbrová nedeľa, tento rok je to 13.10.2019. Pozývame vás na malé recitačné pásmo básničiek ktoré oslavujú starobu a starých rodičov.

18.10.2019: V tento deň nás prídu o 14,00 hod. po poludní navštíviť hudobníci a speváci pod vedením kapelníka p. Karasa z Rače. Popoludnie skrášlia hudobnými číslami so spevom a radi uvítajú aktívne zapojenie sa našich klientov. Všetci ste srdečne pozvaní.

29.10.2019: SOŠ pedagogická, Bullova 2, Bratislava nám predstaví svoj kultúrny program v priebehu dopoludnia v čase od 9,45 hod. do 11,00 hod.

Pravidelné aktivity

Pondelok až piatok od 9,00 do 9,30 hod. – nácvik dýchania pomocou spevu so sprievodom klavíra, dychové cvičenia.

Terapia hrou, 9,30 hod., každý pondelok: reminiscenčné hry - kartičky,  hry na jemnú motoriku -vkladanie čísiel alebo písmen do šablón, pexeso, domino, „Človeče nehnevaj sa“.

Spoločné stretnutia a obed s p. farárom, 9,30 hod., každý utorok.

ArteterapiaBiblioterapia, 9,30 hod., každá streda: kreslenie – vymaľovávanie, spoločné čítanie, alebo predčítanie  vystrihovanie z papiera.

Muzikoterapia a tanečná terapia, 9,30 hod., každý štvrtok: rozcvičenie celého tela v sede, dychové cvičenia, hra na drobné hudobné nástroje, nácvik tanečných krokov, počúvanie hudby, uvoľnenie pri známych piesňach zahratých na klavíri.

Pamäťové cvičenia 9,30 hod., každá streda a piatok:  jazykolamy, jednoduché matematické príklady, v akom jazyku vieme počítať?,  slovné hračky, „Meno, mesto, zviera, vec“.

Individuálne a podľa potreby: nácvik chôdze na protéze, nácvik posádzania sa na mobilnú toaletu, cvičenie na posteli, Bábikoterapia – terapeutické bábiky, skupinové cvičenia pri zábradlí, aktívna komunikácia s klientami, podpora zachovaných sebaobslužných činností.

Rozvoj pracovných zručností: pomoc pri úprave kvetinových záhonov, polievanie kvetov vonku a v spoločenských miestnostiach, pomoc pri servírovaní a spratávaní riadov po jedle.

Pondelok – nedeľa: Prechádzky v okolí zariadenia, posedenie v záhrade, pozeranie TV.

___________________________________________________________________________

Terapeuti a vedúci aktivít: Mgr. Pavla Turkovičová, Ing. Milada Dobrotková, MPH, PhDr. Monika Farkašová, PhDr. Pavel Pivka, dobrovoľníci podľa konceptu C.A.R.D.O.

Spolupráca podľa aktuálnych akcií: firemné dobrovoľníctvo, pedagógovia a študenti stredných škôl (Evanjelické lýceum, SOŠ Pedagogická, rodičia a deti z Rodinného centra dlháčik), MV.

                                                Mgr. P. Turkovičová v. r.

HESTIA n.o. - plán aktivít na mesiac september

Plán aktivít sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby, september 2019

Gratulácie – narodeninové dni: 1.9., 2.9., 10.9., 14.9.2019.

2.9.2019 - Deň Ústavy Slovenskej republiky, 1. september ako štátny sviatok - Deň Ústavy Slovenskej republiky. Diskusia.

3.9.2019 - Canisterapia,  navštívi nás pes Fox, krásny svetlohnedý kríženec retrívra.

13.9.2018 - 14. september, Dni európskeho kultúrneho dedičstva - zviditeľnenie miest a obcí v oblasti ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, pozrieme si fotografie našich dedín a miest. Zároveň je 14. september aj Svetovým dňom prvej pomoci. Voľná debata, príďte sa porozprávať.

16.9.2019 - 15. september významný cirkevný sviatok, Sviatok Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska. Čítanie klientmi z histórie.

19.9.2019 – Aktivita v rámci „Týždňa dobrovoľníctva 2019“, organizovaná v spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom.  Firemní dobrovoľníci nám prídu umyť okná a parapety. Milí klienti, ak máte chuť zapojiť sa, budete vítaní.

27.9.2019 - Na 29. september, pripadajú tri významné dni: Sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, Svetový deň srdca a Medzinárodný deň nepočujúcich. Porozprávame sa o týchto významných dňoch.

Pravidelné aktivity

Pondelok až piatok od 9,00 do 9,30 hod. – nácvik dýchania pomocou spevu so sprievodom klavíra, dychové cvičenia.

Terapia hrou, 9,30 hod., každý pondelok: reminiscenčné hry - kartičky,  hry na jemnú motoriku -vkladanie čísiel alebo písmen do šablón, pexeso, domino, „Človeče nehnevaj sa“.

Spoločné stretnutia a obed s p. farárom, 9,30 hod., každý utorok.

ArteterapiaBiblioterapia, 9,30 hod., každá streda: kreslenie – vymaľovávanie, spoločné čítanie, alebo predčítanie  vystrihovanie z papiera.

Muzikoterapia a tanečná terapia, 9,30 hod., každý štvrtok: rozcvičenie celého tela v sede, dychové cvičenia, hra na drobné hudobné nástroje, nácvik tanečných krokov, počúvanie hudby, uvoľnenie pri známych piesňach zahratých na klavíri.

Pamäťové cvičenia 9,30 hod., každá streda a piatok:  jazykolamy, jednoduché matematické príklady, v akom jazyku vieme počítať?,  slovné hračky, „Meno, mesto, zviera, vec“.

Individuálne a podľa potreby: nácvik chôdze na protéze, nácvik posádzania sa na mobilnú toaletu, cvičenie na posteli, Bábikoterapia – terapeutické bábiky, skupinové cvičenia pri zábradlí, aktívna komunikácia s klientami, podpora zachovaných sebaobslužných činností.

Rozvoj pracovných zručností: pomoc pri úprave kvetinových záhonov, polievanie kvetov vonku a v spoločenských miestnostiach, pomoc pri servírovaní a spratávaní riadov po jedle.

Pondelok – nedeľa: Prechádzky v okolí zariadenia, posedenie v záhrade, pozeranie TV.

___________________________________________________________________________

Terapeuti a vedúci aktivít: Mgr. Pavla Turkovičová, Ing. Milada Dobrotková, MPH,   PhDr. Monika Farkašová, PhDr. Pavel Pivka, dobrovoľníci podľa konceptu C.A.R.D.O.

Spolupráca podľa aktuálnych akcií: firemné dobrovoľníctvo, pedagógovia a študenti stredných škôl (Evanjelické lýceum, SOŠ Pedagogická, rodičia a deti z Rodinného centra dlháčik).

Mgr. P. Turkovičová v.r.

 

HESTIA n.o. - plán aktívít na mesiac august

Plán aktivít sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby, august 2019

6.9.2019 - Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní alebo Deň Hirošimy – téma na spomínanie na prvú jadrovú zbraň a 10. august - Záhaľčivý deň alebo Deň leňošenia je určený na pokojné ničnerobenie. Dokážeme „ničnerobiť“? Rozhovory.

19.8.2019 - Gratulácie – narodeninový deň.

19.8. - Svetový humanitárny deň, venovaný všetkým humanitárnym pracovníkom. Vieme pomáhať, zapojili ste sa do humanitárnej pomoci? Príďte sa porozprávať.

29.9. 2019 - Slovenské národné povstanie - v tento deň si obyvatelia Slovenska pripomínajú 65. výročie začiatku SNP, ktoré vypuklo 29. augusta 1944. Najvýznamnejšia udalosť slovenských národných dejín. Povieme si niečo z histórie.

Pravidelné aktivity

Pondelok až piatok od 9,00 do 9,30 hod. – nácvik dýchania pomocou spevu so sprievodom klavíra, dychové cvičenia.

Terapia hrou, 9,30 hod., každý pondelok: reminiscenčné hry - kartičky, hry na jemnú motoriku -vkladanie čísiel alebo písmen do šablón, pexeso, domino, „Človeče nehnevaj sa“.

Spoločné stretnutia a obed s p. farárom - 9,30 hod., každý utorok.

Arteterapia a Biblioterapia, 9,30 hod. - každá streda: kreslenie – vymaľovávanie, spoločné čítanie, alebo predčítanie vystrihovanie z papiera.

Muzikoterapia a tanečná terapia - 9,30 hod. každý štvrtok: rozcvičenie celého tela v sede, dychové cvičenia, hra na drobné hudobné nástroje, nácvik tanečných krokov, počúvanie hudby, uvoľnenie pri známych piesňach zahratých na klavíri.

Pamäťové cvičenia 9,30 hod., každá streda a piatok: jazykolamy, jednoduché matematické príklady, v akom jazyku vieme počítať?, slovné hračky, „Meno, mesto, zviera, vec“.

Individuálne a podľa potreby: nácvik chôdze na protéze, nácvik posádzania sa na mobilnú toaletu, cvičenie na posteli, Bábikoterapia – terapeutické bábiky, skupinové cvičenia pri zábradlí, aktívna komunikácia s klientami, podpora zachovaných sebaobslužných činností.

Rozvoj pracovných zručností - pomoc pri úprave kvetinových záhonov, polievanie kvetov vonku a v spoločenských miestnostiach, pomoc pri servírovaní a spratávaní riadov po jedle.

Pondelok – nedeľa: Prechádzky v okolí zariadenia, posedenie v záhrade, pozeranie TV.

___________________________________________________________________________

Terapeuti a vedúci aktivít: Mgr. Pavla Turkovičová, Ing. Milada Dobrotková, MPH, PhDr. Monika Farkašová, PhDr. Pavel Pivka, dobrovoľníci podľa konceptu C.A.R.D.O.

Spolupráca podľa aktuálnych akcií: firemné dobrovoľníctvo, pedagógovia a študenti stredných škôl (Evanjelické lýceum, SOŠ Pedagogická, rodičia a deti z Rodinného centra dlháčik), MV.

Mgr. P. Turkovičová v. r.

HESTIA n.o. - plán aktívít na mesiac júl

Plán aktivít sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby, júl 2019

4.7.2019 - 5. júl - Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda, Sv. Cyril a sv. Metod sú patrónmi Európy, ktorých misia patrí k najvýznamnejším v ranokresťanskej Európe. Cyril a Metod sa narodili v Solúne, meste v severnom Grécku. V roku 863 cisár poslal bratov ako vierozvestcov na Veľkú Moravu. Hlásali evanjelium, zostavili slovanské písmo (hlaholiku) a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty. Viac si povieme na spoločnom posedení, na ktoré vás pozývame do spoločenskej miestnosti.

10.7.2019 – 5. júl - Deň čokolády! Oslavuje sa na deň, kedy v roku 1550 bola čokoláda uvedená na európsky trh a stala sa tak dostupnou pre ľudí, viac si povieme na spoločnom stretnutí.

15.7.2019 – Pozývame Vás na program OZ Návraty pod vedením Ing. Scherhaufera, poézia, vtipy, spev o 10,00 hod.

24.7.2019 - Gratulácie – meninový deň.

26.7. 2019 – Gratulácie, meninový deň. Významný deň: 28. júla je Deň rodičov, vznikol v roku 1994 v USA, spomenieme si na rodičov.

30.7.2019 - 30. júl - Medzinárodný deň priateľstva.  Hlavnou myšlienkou je uvedomenie si úlohy priateľstva v našom živote, ktoré do nášho sveta vnáša pokoj a dobru náladu. Porozprávame sa o priateľoch, čo nám prináša priateľstvo.

Pravidelné aktivity

Pondelok až piatok od 9,00 do 9,30 hod. – nácvik dýchania pomocou spevu so sprievodom klavíra, dychové cvičenia.

Terapia hrou - 9,30 hod., každý pondelok: reminiscenčné hry - kartičky,  hry na jemnú motoriku -vkladanie čísiel alebo písmen do šablón, pexeso, domino, „Človeče nehnevaj sa“.

Spoločné stretnutia a obed s p. farárom, 9,30 hod., každý utorok.

ArteterapiaBiblioterapia - 9,30 hod., každá streda: kreslenie – vymaľovávanie, spoločné čítanie, alebo predčítanie  vystrihovanie z papiera.

Muzikoterapia a tanečná terapia - 9,30 hod., každý štvrtok: rozcvičenie celého tela v sede, dychové cvičenia, hra na drobné hudobné nástroje, nácvik tanečných krokov, počúvanie hudby, uvoľnenie pri známych piesňach zahratých na klavíri.

Pamäťové cvičenia - 9,30 hod., každá streda a piatok:  jazykolamy, jednoduché matematické príklady, v akom jazyku vieme počítať?,  slovné hračky, „Meno, mesto, zviera, vec“.

Individuálne a podľa potreby: nácvik chôdze na protéze, nácvik posádzania sa na mobilnú toaletu, cvičenie na posteli, Bábikoterapia – terapeutické bábiky, skupinové cvičenia pri zábradlí, aktívna komunikácia s klientami, podpora zachovaných sebaobslužných činností.

Rozvoj pracovných zručností: pomoc pri úprave kvetinových záhonov, polievanie kvetov vonku a v spoločenských miestnostiach, pomoc pri servírovaní a spratávaní riadov po jedle.

Pondelok – nedeľa: Prechádzky v okolí zariadenia, posedenie v záhrade, pozeranie TV.


Terapeuti a vedúci aktivít: Mgr. Pavla Turkovičová, Ing. Milada Dobrotková, MPH, PhDr. Monika Farkašová, PhDr. Pavel Pivka, dobrovoľníci podľa konceptu C.A.R.D.O.

Spolupráca podľa aktuálnych akcií: firemné dobrovoľníctvo, pedagógovia a študenti stredných škôl (Evanjelické lýceum, SOŠ Pedagogická, rodičia a deti z Rodinného centra dlháčik), MV.

Mgr. P. Turkovičová v.r.

HESTIA n.o. - plán aktívít na mesiac jún

Plán aktivít sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby, jún 2019

3.6. 2019 - 1. jún, Medzinárodný deň detí – o histórii vzniku sviatku si pohovoríme pri spoločnej desiatej.

3.6. – 5.6.2019 nás navštívi pani pedikérka.

5.6.2019 - 5. jún,  Svetový deň životného prostredia, prečo vznikol tento svetový deň? Diskusia.

7.6.2019 sa zapojila HESTIA n.o. do akcie Naše Mesto (vypratanie pivnice, orezanie kríkov, náletov, vypletie bylinkových záhonov, umytie okien), uvítame všetkých záujemcov so šikovnými rukami o pomoc! V tento deň bude privezený aj darovaný nábytok so sedačkou do obývačky.

14.6.2019: 12. jún - Medzinárodný deň proti detskej práci, Svetový deň remesiel. Pripomenutie si týchto  významných sviatkov – vo svete stále pretrváva práca detí a prečo má význam zachovanie remesiel

 a 14. jún, Svetový deň darcov krvi – pocta dobrovoľným darcom krvi.

21.6.2019 - 21. jún, Deň kvetov, ozdobíme si stoly kvietkami, črepníkové zalejeme a ošetríme.

Tretia nedeľa v júni - Deň otcov, tento rok to padne na deň 23.6.2019. Porozprávame sa o svojich otcoch a iných výnimočných otcoch.

Pravidelné aktivity

Pondelok až piatok od 9,00 do 9,30 hod. – nácvik dýchania pomocou spevu so sprievodom klavíra, dychové cvičenia.

Terapia hrou, 9,30 hod., každý pondelok: reminiscenčné hry - kartičky,  hry na jemnú motoriku -vkladanie čísiel alebo písmen do šablón, pexeso, domino, „Človeče nehnevaj sa“.

Spoločné stretnutia a obed s p. farárom, 9,30 hod., každý utorok.

ArteterapiaBiblioterapia, 9,30 hod., každá streda: kreslenie – vymaľovávanie, spoločné čítanie, alebo predčítanie  vystrihovanie z papiera.

Muzikoterapia a tanečná terapia, 9,30 hod., každý štvrtok: rozcvičenie celého tela v sede, dychové cvičenia, hra na drobné hudobné nástroje, nácvik tanečných krokov, počúvanie hudby, uvoľnenie pri známych piesňach zahratých na klavíri.

Pamäťové cvičenia 9,30 hod., každá streda a piatok:  jazykolamy, jednoduché matematické príklady, v akom jazyku vieme počítať?,  slovné hračky, „Meno, mesto, zviera, vec“.

Individuálne a podľa potreby: nácvik chôdze na protéze, nácvik posádzania sa na mobilnú toaletu, cvičenie na posteli, Bábikoterapia – terapeutické bábiky, skupinové cvičenia pri zábradlí, aktívna komunikácia s klientami, podpora zachovaných sebaobslužných činností.

Rozvoj pracovných zručností: pomoc pri úprave kvetinových záhonov, polievanie kvetov vonku a v spoločenských miestnostiach, pomoc pri servírovaní a spratávaní riadov po jedle.

Pondelok – nedeľa: Prechádzky v okolí zariadenia, posedenie v záhrade, pozeranie TV.

___________________________________________________________________________

Terapeuti a vedúci aktivít: Mgr. Pavla Turkovičová, Ing. Milada Dobrotková, MPH,         PhDr. Monika Farkašová, PhDr. Pavel Pivka, dobrovoľníci podľa konceptu C.A.R.D.O.

Spolupráca podľa aktuálnych akcií: firemné dobrovoľníctvo, pedagógovia a študenti stredných škôl (Evanjelické lýceum, SOŠ Pedagogická, rodičia a deti z Rodinného centra dlháčik), MV.

Mgr. P. Turkovičová v.r.

HESTIA n.o. - plán aktívít na mesiac máj

Plán aktivít sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby, máj 2019

12.5.2019: 1. máj, Sviatok práce. Z histórie, prečo ho oslavujeme.
7.5.2019: Gratulácie – narodeninový deň.
9.5.2019: 8.5. - V tento deň máme dva významné sviatky: Deň víťazstva nad fašizmom a Medzinárodný deň Červeného kríža. Príďte sa zapojiť do diskusie a prípadne získať nové informácie.
10.5.2019: História Dňa matiek (v r. 2019 je 12.5., v nedeľu) siaha až do obdobia antiky – chcete sa dozvedieť viac? Pozývame vás na zaujímavú prednášku.
15.5.2019: Medzinárodný deň rodiny, „Čo pre Vás rodina znamená?“
17.5.2019: 18. máj - Medzinárodný deň múzeí: „Múzeum je inštitúciou, ktorá nám pomáha orientovať sa v súčasnom svete pri hľadaní toho, kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme“.
20.5.2019: Dnešná téma: Deň Letníc (zoslanie Ducha svätého na cirkev), alebo aj Pentecost (50-ty deň) alebo Turíce.
24.5.2019: Európsky deň národných parkov.
27.5.2019: Gratulácie – narodeninový deň.
31.5.2019: Gratulácie – narodeninový deň.

HESTIA n.o. - plán aktívít na mesiace január - apríl

Plán aktivít sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby, január 2019

2.1.2019: Novoročné priania, stretnutie s vedením a personálom zariadenia, odovzdanie došlej korešpondencie, prípadné prečítanie želaní, spomínanie na prežité vianočné obdobie a Novoročné predsavzatia.

5.1.2019: Gratulácie – narodeninový deň.

8.1.2019: Spomienkový deň ako to bolo kedysi, život na dedine za čias našich starých otcov a materí.

                Gratulácie – narodeninový deň.   

11.1.2019: Odzdobovanie vianočných stromčekov, upratanie vianočnej výzdoby.

16.1.2019: Zvyky počas fašiangov, prečo máme krátky a dlhý fašiang.

23.1.2019: Návšteva zástupcov firmy Shell (v rámci dobrovoľníctva odovzdajú zariadeniu hrnčeky pre klientov, predstavia svoju firmu).

Plán aktivít sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby, február 2019

4.2.2019: Pozvánka na rozprávanie o zážitkoch, kultúrnych pamiatkach a  medovníkoch z pútnického mestečka  Mariazell, Rakúsko. Prezentácia fotografií v TV, katalóg výrobkov z medu.

8.2.2019: Svetový deň manželstva (9.2.2019) – diskusia, ako je to dnes.

12.2.2019: Spomienkový deň na spoločnú Československú republiku, zaspievanie hymien.

14.2.2019: Gratulácie – narodeninový deň. Sviatok sv. Valentína, Deň zaľúbených – voľná debata.

18.2.2019: Gratulácie – narodeninový deň.

20.2.2019: Príprava masiek a výzdoby na fašiangový karneval, prednes fašiangových vinšov.

22.2.2019: Dramatizované čítanie z rozprávkovej knihy.

26.2.2019: Spoločná vychádzka mobilných klientov na záhradu.

27.2.2019: Gratulácie – narodeninový deň.

Plán aktivít sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby, marec 2019

4.3.2019:  Marec - mesiac knihy, kto bol Matej Hrebenda Hačavský + dramatizované čítanie na pokračovanie.

7.3.2019: Fašiangová zábava! Vstup len v maskách!

8.3.2019: Medzinárodný deň žien, posedenie.

12.3.2019: Stretnutie s pedagógmi a študentami Evanjelického lýcea z Bratislavy v rámci dobrovoľníckej činnosti, okrem toho že nám umyjú okná je pripravený pekný program: študentka Ela zahrá na husle, naša p. Ema na klavír, spoločne si zaspievame a strávime spoločné chvíle s modlitbou.

15.3.2019: Gratulácie – narodeninový deň.

19.3.2019: Dramatizované čítanie z rozprávkovej knihy. A 20.3.2019 je 1. jarný deň - rovnodennosť!

26.3.2019: Spoločná vychádzka s klientami na záhradu, poznávanie liečivých bylín a kvetov, pozrieme, či sa nám ujali na jeseň zasadené maliny.

27.3.2019: Deň učiteľov (28.3.) – máme ich aj medzi nami.

28.3.2019: Beseda „Ako sa nestať obeťou trestných činov“, projekt MV SR, prednáša lektor MV.

30.3.2019: Gratulácie – narodeninový deň.

Plán aktivít sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby, apríl 2019

1.4.2019: Gratulácie – narodeninový deň. Svetový deň vtáctva, zakladateľ Oto Herman – zaujímavosti z histórie.

2.4.2019: Služby Božie pred slávením Veľkonočných sviatkov, možnosť spovede.

7.4.2019: Svetový deň zdravia. Kvíz – „Čím si môžeme zlepšiť zdravie?“

9.4.2019: Gratulácie – narodeninový deň. Aktuálna téma „Apríl – mesiac lesov“, prednáška s pozretím knihy od M. Váleka a J. a Z. Vlach: „Pieseň o lese“.  Recitácia básní z knihy.

10.4.2019: Gratulácie – narodeninový deň.

12.4.2019: Gratulácie – narodeninový deň.

16.4.2019: Gratulácie – narodeninový deň.

18.4.2018: „Zelený štvrtok“ – zvyky a význam Veľkonočných sviatkov, ako ich poznáte a ako ste ich trávili?

24.4.2019: Odloženie veľkonočnej výzdoby, príprava na 1. máj.

Pravidelné aktivity

Pondelok až piatok od 9:00 do 9:30 hod. – nácvik dýchania pomocou spevu so sprievodom klavíra, dychové cvičenia.

Terapia hrou - každý pondelok o 9:30 hod.: reminiscenčné hry - kartičky, hry na jemnú motoriku - vkladanie čísiel alebo písmen do šablón, pexeso, domino, „Človeče nehnevaj sa“.

Spoločné stretnutia a obed s p. farárom -  každý utorok o 9:30 hod.

Arteterapia a Biblioterapia - každá streda o 9:30 hod.: kreslenie – vymaľovávanie, spoločné čítanie, alebo predčítanie vystrihovanie z papiera.

Muzikoterapia a tanečná terapia - každý štvrtok  o 9:30 hod.: rozcvičenie celého tela v sede, dychové cvičenia, hra na drobné hudobné nástroje, nácvik tanečných krokov, počúvanie hudby, uvoľnenie pri známych piesňach zahratých na klavíri.

Pamäťové cvičenia - každá streda a piatok o 9:30 hod.: jazykolamy, jednoduché matematické príklady, v akom jazyku vieme počítať?, slovné hračky, „Meno, mesto, zviera, vec“.

Individuálne a podľa potreby: nácvik chôdze na protéze, nácvik posádzania sa na mobilnú toaletu, cvičenie na posteli, Bábikoterapia – terapeutické bábiky, skupinové cvičenia pri zábradlí, aktívna komunikácia s klientami, podpora zachovaných sebaobslužných činností.

Rozvoj pracovných zručností: pomoc pri úprave kvetinových záhonov, polievanie kvetov vonku a v spoločenských miestnostiach, pomoc pri servírovaní a spratávaní riadov po jedle.

Pondelok – nedeľa: Prechádzky v okolí zariadenia, posedenie v záhrade, pozeranie TV.
___________________________________________________________________________
Terapeuti a vedúci aktivít: Mgr. Pavla Turkovičová, Ing. Milada Dobrotková, MPH, PhDr. Monika Farkašová, PhDr. Pavel Pivka, dobrovoľníci podľa konceptu C.A.R.D.O.
Spolupráca podľa aktuálnych akcií: firemné dobrovoľníctvo, pedagógovia a študenti stredných škôl (Evanjelické lýceum, SOŠ Pedagogická, rodičia a deti z Rodinného centra dlháčik).

Aktivity HESTIA n.o. 2018

Stretnutia klientov s duchovnými

Na základe dlhodobej a veľmi dobrej spolupráce aj v roku 2018 jeden krát do týždňa navštevoval našich klientov pán farár Dr. Paľko. Spolu sa modlili, spievali, rozprávali sa, stolovali. Duchovné stretnutia obohacoval hrou na gitaru náš kolega „sestra“ Martin. Na požiadanie navštevovali v priebehu roka a pred sviatkami našich klientov aj katolícki kňazi z blízkej farnosti v Dúbravke, ktorí im poskytli spoveď a spoločne sa pomodlili.

Celoročná denná činnosť s klientami

V dopoludňajších hodinách ponúkame našim prijímateľom sociálnych služieb možnosť zúčastňovať sa aktivačných cvičení, ktoré sa vykonávajú v dvoch pracovných skupinách, na hornom a dolnom poschodí. Cvičenia sú zamerané na posilňovanie sociálnych kontaktov, ktoré uľahčujú proces adaptácie novým prijímateľom sociálnej služby na pobyt v zariadení. Klienti nezabúdajú na malé gratulácie tým, ktorí majú narodeniny alebo meniny v mesiaci, navzájom sa pohostia, uvaria kávu, vytvárajú si príjemné posedenia, sú voči sebe veľmi pozorní. V rámci ergoterapie s prijímateľmi sociálnej služby precvičujeme jemnú motoriku. V aktivačných cvičeniach sa využívajú prvky arteterapie, muzikoterapie, biblioterapie, tanečnej terapie, dramatoterapie, terapeutické bábiky (veľmi dobrá odozva klientov, bábiky prijali s nehou, láskou, opatrnosťou) a plyšové zvieratká, reminiscenčné pexeso, felinoterapia (máme svoju mačku, je pravidelne prehliadaná veterinárnym lekárom). Naši klienti si radi nahlas navzájom a na striedačku čítajú z knižiek, najmä rozprávkových, obľubujú jazykolamy, hru  „Meno, mesto, zviera, vec“ v hovorenej forme, stavajú si z drevených kociek  a hrávajú sa „Človeče nehnevaj sa“. Počas tréningov pamäti si posilňujú a uchovávajú kognitívne schopnosti, tréning  je zameraný  hlavne na posilňovanie krátkodobej pamäti. Aktivačné cvičenia sú tematicky zamerané k ročnému obdobiu, k sviatkom a rôznym príležitostiam. Fyzické cvičenia sú zamerané na zvyšovanie hybnosti horných a dolných končatín, obnovovanie schopnosti mobility najmä po fyzických traumách (zlomenina krčka femuru ), sklerózy multiplex a stavoch po náhlych mozgových príhodách. Od jarného obdobia až do jesene naši klienti radi relaxujú na záhrade, kde sú rozmiestnené sedenia so stolmi, kreslá  a záhradné lavičky, vonkajší priestor umožňuje malé prechádzky pod krásnymi stromami,  medzi hriadkami s kríkmi a kvetmi.

1     3     4     5     6

Prípravy na Veľkú noc

Počas fašiangového obdobia sme si spoločne vyzdobili priestory zariadenia, v  dopoludňajších aktivačných cvičeniach sme pripravili veľkonočné dekorácie, korbáč a prednášali vinše. Všetci sa tešili na prichádzajúce teplé počasie.

V predveľkonočnom období v marci sme spoločne so študentami Evanjelického Lýcea z Vranovskej ul., Petržalka umývali okná, parapety, tepovali stoličky. Študenti priniesli našim klientom milé darčeky pozostávajúce z ovocia, sladkostí, keksov a rôznych druhov krížoviek. Na záver aktivity si spoločne  študenti s pedagógmi zaspievali a zahrali na klavíri s našimi prijímateľmi sociálnych služieb. Atmosféra podujatia bola veľmi príjemná a družná, študentom sme poskytli občerstvenie vo forme masteného chleba s cibuľou, čerstvou zeleninou a minerálkou s ovocím.

31     32     33     34

Kultúrny zážitok v apríli

Dňa 8.4.2018 nás navštívil Zbor Anky Repkovej – Spievanie nás baví. Nedeľné popoludnie spríjemnili klientom svojím spevom a priniesli radosť z umeleckého zážitku.

 41

Nakladanie uhoriek

V období dozrievania uhoriek (22.6.2018) klienti spolu s p. riaditeľkou nakladali uhorky na kvasenie. Táto činnosť ich vrátila spomienkami do čias, kedy nakladali uhorky doma. Každý deň bola fľaša s uhorkami z ich strany kontrolovaná, či už nie sú vykvasené a tešili sa na ich konzumáciu. Uhorky sa vydarili.

51      52     53

Jeseň s úctou k starším a tanečná terapia

Aby sme skrášlili prostredie jedálne a navodili jesennú náladu, pripravili sme spoločne jesennú dekoráciu z rastlín a plodov ktoré rastú na záhrade a v okolí zariadenia.

61

„Október mesiac úcty k starším“ sme oslávili spoločenskými akciami a čítaním obľúbených kníh v rámci aktivačných cvičení.

 Od tretieho  štvrťroku 2018 boli  klienti zapojení do tanečnej terapie, poskytuje ju externá pracovníčka. Terapia s klientmi prebieha každý štvrtok, použité sú rôzne malé hudobné nástroje, ktoré dostane každý klient, CD prehrávač, využívajú melodické zvuky vydávané klientmi, rozcvičku kĺbov a dychové cvičenia. Klienti sa na tanečnú terapiu vždy tešia, lektorka je vždy v námetovo ladenom tanečnom úbore, čo sa im veľmi páči.

Predvianočné obdobie s množstvom prekvapení a spolupráce s nezištnými ľuďmi a školami

Začiatkom decembra sme sa postupne pripravovali na Vianoce nácvikom vianočných  kolied, prípravou reťazí na stromčeky, vymaľovávaním vianočných obrázkov (ktoré sme si dali na vývesky). Klienti mali veľkú radosť z vydarenej práce, pripomenuli si časy, keď sami ako deti alebo s deťmi a vnúčatami kreslili alebo zlepovali jednotlivé pásiky farebného papiera do krúžkov a tvorili dlhú reťaz. Dňa 12.12.2018 sme vyzdobili stromčeky na oboch poschodiach. Pri umiestnení reťazí na stromčeky si nevedeli vynachváliť svoje dielka a krásu ktorá vznikla ich zavesením, „objatím“ stromčeka.

71     72

Veľkým a milým prekvapením pre klientov bola Vianočná pošta, do ktorej sme sa zaregistrovali a ktorú zrealizoval team „Pohodovo“ na čele s p. Ľubicou Noščákovou. V rámci Vianočnej pošty nás 17.12.2018 navštívili mamičky s maličkými deťmi z Rodinného centra Dlháčik z Dlhých Dielov v Karlovej Vsi, priniesli veľký lampáš so symbolickým Betlehemským svetlom. Pre klientov pripravili ručne vyrobené pozdravy, upiekli a sviatočne zabalili voňavé keksíky a pre každého klienta urobili škoricou voňajúce mydielka rôznych tvarov. Predškolák Rastík zarecitoval básničky, spoločne si zaspievali. Na spleť malých detí, ich mamičky a starkých bol upokojujúci pohľad, boli sme ako veľká rodina. Tešíme sa na ďalšiu vzájomnú spoluprácu s RC Dlháčik.  Klienti boli veľmi dojatí, niektorým sa objavili slzy, iní žiarili úsmevom a všetci boli prekvapení. Slzy sa nevyhli ani obdarujúcim a personálu zariadenia. Pre túto radosť žijeme a pracujeme s klientmi nám zverenými.

V predvianočnom týždni sme našim klientom postupne odovzdávali Vianočnú poštu s malými darčekmi väčšinou vlastnoručne vyrobenými, ktorá prišla zo všetkých kútov Slovenska, z Česka a slovenskej rodiny zo štátu Kentucky v USA. Do Vianočnej pošty sa zapojili rodiny, žiaci zo ZŠ (Zvolen, Prievidza, Svidník, Košice, Púchov, Dubnica nad Váhom) a SOŠ (Holíč).

73

V mesiaci november  sme sa zapojili do 2. ročníka projektu Vianočný zázrak, ktorý bol určený osamelým/opusteným seniorom. Zakladateľkou projektu je p. Martina Kasemová, ktorej ďakujeme za túto úžasnú vec. Aktivita vyvrcholila v decembri pred Vianocami odovzdaním darčekov od neznámych darcov 3 našim klientom. Bolo veľmi dojímavé vidieť nadšenie v očiach obdarovaných a slzy nám vyhŕkli z očí keď jedna z klientiek priznala, že ešte darček nedostala. Ich radosť zdieľali aj ostatní klienti. Koncom roka nás oslovila Holandská firma Flow Traders BV, Amsterdam, ktorá sa rozhodla venovať nášmu zariadeniu pre klientov peňažný dar. Slovenská manažérka Barbora nám telefonicky oznámila, že Flow Traders BV sa o nás dozvedela z internetových stránok vďaka projektu „Vianočnému zázraku“. Ich firma každý rok vyhradí pre každého zamestnanca čiastku, ktorú môže poslať organizácii podľa vlastného výberu. Táto informácia nás prekvapila a zároveň potešila. Veľké poďakovanie si zaslúži zakladateľka projektu „Veľký zázrak“ a všetci darcovi, ktorí obdarovali našich klientov.

74     75     76

77     78

Medzi ďalšie prekvapenia, ktoré sme pre klientov pripravili, bola dňa 18.12.2018 návšteva študentov so SOPŠ Bullova ul., Bratislava aj so svojou pedagogičkou. Zabavili klientov programom pozostávajúcim z čítania z kníh (aj jednotlivo ležiacim klientom na izbách), zaspievali, pomohli rozdať ďalšiu došlú Vianočnú poštu a prečítali ju každému klientovi. V nadviazanej spolupráci budeme aj ďalej pokračovať.        

Predvianočný piatok, 21.12.2018, sme zavŕšili slávnostným obedom pozostávajúcim z vianočného menu: pečené jablko, oblátky s medom a cesnakom, kapustnica, zemiakový šalát, vyprážané filé a vianočné koláčiky, ktoré boli na stoloch počas celého vianočného obdobia, slávnostným programom pozostávajúcim z recitovaných kolied, spevom, hrou na klavír, na ťahaciu harmoniku (príbuzný klientky).

V tento krásny predvianočný deň nás prišiel navštíviť aj predseda Jednoty dôchodcov Slovenska, pán Ing. Ján Lipiansky, PhD. Priniesol pre každého klienta Tatranku a do ambulancie priniesol pomôcky pre ktoré môžeme využiť v ošetrovateľskej starostlivosti. Predniesol slávnostný príhovor a zaspieval si s nami. Pre klientov bola jeho návšteva vzácna lebo im hovoril o činnosti JDS a akciách ktoré pre svojich členov každoročne JDS robí. Slávnostného dňa sa zúčastnili aj rodinní príslušníci alebo priatelia, čo umocnilo krásnu atmosféru. Niektorí klienti oslávili Štedrý večer so svojimi drahými, blízkymi a priateľmi v domácom prostredí.

79 2      79

Dobrovoľnícka činnosť v roku 2018

V rámci individuálnej dobrovoľníckej činnosti aj v roku 2018 navštevovali našich klientov dobrovoľníčky, ktoré robia dobrovoľnícku činnosť niekoľko rokov a vytvorili si dobrý vzťah so zverenými klientmi. Každý mesiac sme sa stretávali na supervíziách pre dobrovoľníkov, ktoré slúžia v pomáhajúcich profesiách ako prostriedok sebapoznania v prospech skvalitnenia práce s ľuďmi. Aby sme sa poďakovali za vysoko morálnu prácu ktorú naši dobrovoľníci vykonávajú pre klientov, organizujeme 2x do roka spoločné posedenia.   

Po zimnom období, dňa 14.3.2018, prišli študenti Evanjelického Lýcea z Bratislavy v rámci dobrovoľníckej aktivity poumývať okná, tepovali stoličky, poometali steny (pripojili spoločenský program, spomínané v prvej časti správy).

V rámci firemného dobrovoľníctva  sme sa v roku 2018 zapojili do projektov organizovaných Bratislavským dobrovoľníckym centrom. V mesiaci apríl 2018 sme vypracovali projekt ku poskytnutiu grantu Nadáciou Pontis, Naše Mesto, s názvom „Dnes mám rande s naším Mestom“. Akciu bola zorganizovaná dňa 8.6.2018. Cieľom bolo vyčistiť a skrášliť našu záhradu, umyť okná na prízemí. Prišlo k nám 10 dobrovoľníkov z  firmy DLA Piper a 7 dobrovoľníkov z firmy Siemens. Tieto dve organizácie sa pravidelne zúčastňujú dobrovoľníckych činností v našom zariadení. HESTIA n.o. zabezpečila vo svojej réžii občerstvenie a podieľala sa na nákladoch na kontajner. Firemní dobrovoľníci a  klienti s personálom, ktorí sa tiež zapojili, si odniesli tričká s logom, pocit z dobre vykonanej práce a radosť zo spoločne strávených chvíľ.

81      82     83     84     85

Dňa 20.9. 2018 sme sa opäť stretli so zamestnancami firiem Dell Piper a Siemens a gospelovou speváčkou Simou Martusovou na aktivite organizovanej Bratislavským dobrovoľníckym centrom „Týždeň dobrovoľníctva  2018“ s názvom „Máme dôkaz, že dobré skutky sa dejú“. Pokračovali sme v úprave záhrady, umytí okien, úprave hriadok s bylinkami. Naša klientka, bývalá učiteľka hudby na záver všetkým na záhrade zaspievala úryvok árie z opery, jeden z klientov ľudovú pieseň „Byla noc krásna májová“, p. Sima svoju vlastnú pieseň. Po ukončení prác si účastníci spoločne všetci posedeli na záhrade, zjedli chlieb s cibuľou, osviežili sa minerálkou s ovocím. Okrem dobre vykonanej práce sme zažili príjemné spoločne strávené chvíle.

86     87     88

V októbri 2018 prišli študentky SOPŠ Bullova ul., Bratislava aj s p, profesorkou umyť okná na hornom poschodí, kým jedna polovica upratovala, ďalšie študentky spríjemnili deň klientom čítaním z kníh, zaspievali si spoločne ľudové piesne, posedeli na izbách a v spoločenských priestoroch.

 89 2     89     89 3

Prieskum spokojnosti klientov s podávanou stravou

V našom zariadení sme v období od 24.5. do 27.5.2018 uskutočnili prieskum spokojnosti klientov s podávanou stravou. Výsledky prieskumu si môžete pozrieť TU.

Ako sa stať klientom

Ako sa stať klientom

Ako sa stať klientom

Podmienky prijatia do nášho zariadenia

Viac...
Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Aktuálne dokumenty

Viac...
Jedálny lístok

Jedálny lístok

Jedálny lístok

Aktuálny jedálny lístok

Viac...

Absolvovala Fakultu riadenia Vysokej školy ekonomickej (1984) a Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotnej univerzity (2006). Vzdelanie si doplnila v roku 2004 certifikovaným kurzom Ministerstva školstva SR "Pomáhajúca odborníčka v sociálnej práci", v roku 2007 kurzom "Bazálna stimulácia v opatrovaní" a v rokoch 2007-2008 akreditovaným kurzom Ministerstva školstva SR "Tréning pamäti a terapeuticko - aktivizačný program pre ľudí s poruchami pamäti I. a II.". V roku 2002 založila s ďalšími dvomi zakladateľmi HESTIU. Vykonáva s klientmi aktivačné cvičenia. Pre klientov sa snaží vytvoriť príjemné prostredie s pocitom domova. Pri svojej práci sa stretáva s rodinnými príslušníkmi, ktorí potrebujú umiestniť svojho otca, mamu, príbuzného. Kladie dôraz na odbornosť, komunikáciu, vytváranie pozitívneho pracovného prostredia a priateľskej atmosféry.

Ing. MILADA DOBROTKOVÁ, MPH // RIADITEĽKA

images/clients/1.jpg

V roku 1978 ukončila štúdium na Strednej zdravotníckej škole MUDr. Ivana Hálka v Bratislave odbor všeobecná sestra. Pracovala na Bezručovej ulici na detskom expektačnom oddelení a alergologickej ambulancii pre dospelých. Jej profesijný život sa roku 1989 po externom štúdiu fyzikálnej terapie na SZŠ na Záhradníckej ul. a kurze športovej masáže na Junáckej ul., Pasienky v Bratislave, posunul do sféry mimo zdravotníctva. V rámci zamestnania v štátnej službe (v ktorej pracovala 20 rokov) ukončila v roku 2006 štúdium na Univerzite Komenského, na Pedagogickej fakulte, Katedre sociálnej práce. Od augusta r. 2017 je zamestnaná v HESTIA n.o. KONTAKT: E-mail: pavla.turkovicova@hotmail.com Tel.: 0911 144 494

Mgr. PAVLA TURKOVIČOVÁ // ODBORNÝ GARANT - SOCIÁLNY ÚSEK, SOCIÁLNY PRACOVNÍK, TERAPEUT

images/clients/2.jpg

Ing. Mgr. ĽUBICA KOČANOVÁ // ODBORNÝ ZÁSTUPCA NA VÝKON ČINNOSTÍ V POVOLANÍ SESTRA

images/clients/3.jpg

Pracovníci zodpovední za jednotlivé úseky

Kontakt

Sídlo: Čachtická 17, 831 06 Bratislava

Prevádzka: Bošániho ul. č. 2, 841 02 Bratislava

Tel.: Riaditeľka HESTIA, n.o.: +421 902 144 492, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: Vedúci prevádzky, fakturácia: + 421 911 144 493, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Štruktúra

Zdravotný úsek: hlavná sestra, sestry

Sociálny úsek: sociálny pracovník, opatrovatelia, práčovňa

Údržba a opravy: údržbár

Kuchyňa: hlavný kuchár

Ekonomika: personalista, BOZP

Poskytované služby

HESTIA, n.o. Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov a ADOS poskytuje:

  • celoročné ubytovanie v 2-ložkových izbách.
  • kvalitné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy.
  • k výbave patria aj bezbariérové sociálne zariadenia.
  • sociálnu starostlivosť o klientov, rozvoj medziľudských vzťahov v príjemnom prostredí.