HESTIA, n.o. plán aktivít na mesiac december

Plán aktivít sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby, december 2019

Gratulácie – narodeninový deň. 16.12., 22.12. a 24.12.

03.12.2019 - 3. december je  Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím, Sviatok sv. Františka Xaverského. O týchto dvoch významných medzinárodných dňoch si povieme na posedení pri čaji o 10,00 hod. v spoločenskej miestnosti. Viete že sv. František je patrón Japonska, Indie; misií, misionárov, námorníkov? Tešíme sa na vás.

06.12.2019 - 6. december, Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí ale aj pekárov, námorníkov, majiteľov záložní, lekárnikov, rybárov. Patrí k svätým, ktorí požívajú úctu po celom svete. Svedčia o tom mnohé kostoly a oltáre, postavené na jeho česť. Najväčšiu popularitu má sv. Mikuláš v Rusku. Spolu so sv. Ondrejom apoštolom je patrónom národa. Sv. Mikuláš je tiež patrónom Grécka, Apúlie, Sicílie a Lotrinska. Ponúkneme vám veľmi zaujímavé informácie o tomto známom svätom a akýže by to bol Mikuláš bez malého darčeka? Príďte si vypočuť rozprávanie o Mikulášovi a pripomenieme si detské riekanky.

10.12.2019 – príprava – ozdobovanie vianočných stromčekov na oboch poschodiach. Pomôžete?

12.12.2019 – urobme reťaze a ozdobme si nimi a čečinou spoločné priestory.

13.12.2019 - Svätá Lucia (* 284(?), Syrakúzy – † 304) je jedna z katolíckych a pravoslávnych svätých. Uctievajú ju (ako jediného svätého) aj luteránski Švédi a Nóri. Je patrónkou slepých. Jej deň sa medzi katolíkmi oslavuje 13. decembra. Uctieva sa dokázateľne od 5. storočia. Jej znakom sú oči. Na Slovensku má Lucia bohaté tradície, príďte sa porozprávať a možno aj niečo nové dozvedieť.

19.12.2019 – diskusia: Vianoce - Vianoce alebo vianočné sviatky (skrátene Sviatky) sú kresťanské sviatky narodenia Ježiša Krista, dnes aj všeobecne – kresťanmi aj nekresťanmi – v rovnakom období slávené sviatky pokoja a mieru. Ako náboženská a kultúrna slávnosť sú slávené miliardami ľudí na celom svete. Predchádza ich prípravné obdobie (advent alebo Filipovka) a pokračujú vianočnou oktávou, resp. posviatkom alebo obdobím nazývaným vianočné obdobie. Dni od 24. do 26. decembra sú dni pracovného pokoja a ako rodinnú alebo spoločenskú udalosť ich slávi aj väčšina nekresťanov, ktorí ich niekedy označujú iba všeobecne "sviatky", ktorý nepoukazuje na ich kresťanský aspekt. Vianoce patria (spolu s Veľkou nocou) k najvýznamnejším kresťanským sviatkom, 25. december je sviatok v skoro všetkých kresťanských cirkvách. S Vianocami sa viaže množstvo ľudových tradícií, piesní (kolied), výzdoby, jedál a iných zvykov. O Vianociach sa na stretnutí dozviete oveľa viac.

Pravidelné aktivity

Pondelok až piatok od 9,00 do 9,30 hod. – nácvik dýchania pomocou spevu so sprievodom klavíra, dychové cvičenia.

Terapia hrou, 9,30 hod., každý pondelok: reminiscenčné hry - kartičky,  hry na jemnú motoriku -vkladanie čísiel alebo písmen do šablón, pexeso, domino, „Človeče nehnevaj sa“.

Spoločné stretnutia a obed s p. farárom, 9,30 hod., každý utorok.

ArteterapiaBiblioterapia, 9,30 hod., každá streda: kreslenie – vymaľovávanie, spoločné čítanie, alebo predčítanie  vystrihovanie z papiera.

Muzikoterapia a tanečná terapia, 9,30 hod., každý štvrtok: rozcvičenie celého tela v sede, dychové cvičenia, hra na drobné hudobné nástroje, nácvik tanečných krokov, počúvanie hudby, uvoľnenie pri známych piesňach zahratých na klavíri.

Pamäťové cvičenia 9,30 hod., každá streda a piatok:  jazykolamy, jednoduché matematické príklady, v akom jazyku vieme počítať?,  slovné hračky, „Meno, mesto, zviera, vec“.

Individuálne a podľa potreby: nácvik chôdze na protéze, nácvik posádzania sa na mobilnú toaletu, cvičenie na posteli, Bábikoterapia – terapeutické bábiky, skupinové cvičenia pri zábradlí, aktívna komunikácia s klientami, podpora zachovaných sebaobslužných činností.

Rozvoj pracovných zručností: pomoc pri úprave kvetinových záhonov, polievanie kvetov vonku a v spoločenských miestnostiach, pomoc pri servírovaní a spratávaní riadov po jedle.

Pondelok – nedeľa: Prechádzky v okolí zariadenia, posedenie v záhrade, pozeranie TV.

___________________________________________________________________________

Terapeuti a vedúci aktivít: Mgr. Pavla Turkovičová, Ing. Milada Dobrotková, MPH,  Mgr. Petra Králiková, PhDr. Pavel Pivka, dobrovoľníci podľa konceptu C.A.R.D.O.

Spolupráca podľa aktuálnych akcií: firemné dobrovoľníctvo, pedagógovia a študenti stredných škôl (Evanjelické lýceum, SOŠ Pedagogická, rodičia a deti z Rodinného centra dlháčik).

Mgr. P. Turkovičová v.r.

HESTIA, n.o. plán aktivít na mesiac november

Plán aktivít sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby, november 2019

04.11.2019 - 2. november, Pamiatka zosnulých (Dušičky). Pamiatku verných zomrelých zaviedol v roku 998 opát Odilo z Cluny, ktorý sa takto snažil čeliť pretrvávajúcim pohanským obradom. V 13. storočí sa tento zvyk rozšíril v celej západnej cirkvi. Porozprávame si o histórii – opátovi Odilovi z Cluny a terajších zvykoch uctievania si pamiatky na zosnulých.

06.11.2019 Pozývame vás všetkých v stredu 06.11.2019 od 13,30 hod. do 14,30 hod.  na kultúrny  program ktorým nám príde spríjemniť popoludnie p. Scherhaufer s programom „Návraty k pokladom“. Program sa bude konať na hornom poschodí.

13.11.2019 - 13. november je Svetový deň dobrosrdečnosti, Medzinárodný deň nevidomých a Deň Guinnessových svetových rekordov. Vieme byť dobrosrdeční? Poznáte z okolia nevidomých? Viete o nejakom Guinnessovom rekorde?

22.11.2019 - 22. november Sviatok sv. Cecílie, patrónky hudby, hudobníkov a spevákov.  Medzi jej znaky patrí ľalia, organ, lutna a palma.  Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto sväte a zaspievať si, vypočuť hru na klavíri (vystúpi p. Zvaríková) ste srdečne vítaní.                          

29.11.2019 narodeniny p. Anna.

Pravidelné aktivity

Pondelok až piatok od 9,00 do 9,30 hod. – nácvik dýchania pomocou spevu so sprievodom klavíra, dychové cvičenia.

Terapia hrou, 9,30 hod., každý pondelok: reminiscenčné hry - kartičky,  hry na jemnú motoriku -vkladanie čísiel alebo písmen do šablón, pexeso, domino, „Človeče nehnevaj sa“.

Spoločné stretnutia a obed s p. farárom, 9,30 hod., každý utorok.

ArteterapiaBiblioterapia, 9,30 hod., každá streda: kreslenie – vymaľovávanie, spoločné čítanie, alebo predčítanie  vystrihovanie z papiera.

Muzikoterapia a tanečná terapia, 9,30 hod., každý štvrtok: rozcvičenie celého tela v sede, dychové cvičenia, hra na drobné hudobné nástroje, nácvik tanečných krokov, počúvanie hudby, uvoľnenie pri známych piesňach zahratých na klavíri.

Pamäťové cvičenia 9,30 hod., každá streda a piatok:  jazykolamy, jednoduché matematické príklady, v akom jazyku vieme počítať?,  slovné hračky, „Meno, mesto, zviera, vec“.

Individuálne a podľa potreby: nácvik chôdze na protéze, nácvik posádzania sa na mobilnú toaletu, cvičenie na posteli, Bábikoterapia – terapeutické bábiky, skupinové cvičenia pri zábradlí, aktívna komunikácia s klientami, podpora zachovaných sebaobslužných činností.

Rozvoj pracovných zručností: pomoc pri úprave kvetinových záhonov, polievanie kvetov vonku a v spoločenských miestnostiach, pomoc pri servírovaní a spratávaní riadov po jedle.

Pondelok – nedeľa: Prechádzky v okolí zariadenia, posedenie v záhrade, pozeranie TV.

___________________________________________________________________________

Terapeuti a vedúci aktivít: Mgr. Pavla Turkovičová, Ing. Milada Dobrotková, MPH,         PhDr. Monika Farkašová, PhDr. Pavel Pivka, dobrovoľníci podľa konceptu C.A.R.D.O.

Spolupráca podľa aktuálnych akcií: firemné dobrovoľníctvo, pedagógovia a študenti stredných škôl (Evanjelické lýceum, SOŠ Pedagogická, rodičia a deti z Rodinného centra dlháčik), MV.

Mgr. P. Turkovičová v.r.

HESTIA n.o. - plán aktivít na mesiac október

Plán aktivít sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby, október 2019

Gratulácie – narodeninové dni: 5.10., 19.10., 30.10., 31.10.

1.10.2019: Medzinárodný deň starších osôb a Medzinárodný deň hudby. Pozývame vás na diskusiu o starnutí pri peknej hudbe.

4.10.2019: V tento deň máme tri zaujímavé sviatky a svetové dni: Sviatok sv. Františka z Assisi, Svetový deň ochrany zvierat a Svetový deň úsmevu. Tých, čo sa chcú niečo dozvedieť o spomínaných sviatkoch pozývame na stretnutie.

14.10.2019: Október je už tradične známy ako mesiac úcty k starším. Málokto však vie o snahe predstaviť verejnosti sviatok Deň starých rodičov. Na Slovensku je ním druhá októbrová nedeľa, tento rok je to 13.10.2019. Pozývame vás na malé recitačné pásmo básničiek ktoré oslavujú starobu a starých rodičov.

18.10.2019: V tento deň nás prídu o 14,00 hod. po poludní navštíviť hudobníci a speváci pod vedením kapelníka p. Karasa z Rače. Popoludnie skrášlia hudobnými číslami so spevom a radi uvítajú aktívne zapojenie sa našich klientov. Všetci ste srdečne pozvaní.

29.10.2019: SOŠ pedagogická, Bullova 2, Bratislava nám predstaví svoj kultúrny program v priebehu dopoludnia v čase od 9,45 hod. do 11,00 hod.

Pravidelné aktivity

Pondelok až piatok od 9,00 do 9,30 hod. – nácvik dýchania pomocou spevu so sprievodom klavíra, dychové cvičenia.

Terapia hrou, 9,30 hod., každý pondelok: reminiscenčné hry - kartičky,  hry na jemnú motoriku -vkladanie čísiel alebo písmen do šablón, pexeso, domino, „Človeče nehnevaj sa“.

Spoločné stretnutia a obed s p. farárom, 9,30 hod., každý utorok.

ArteterapiaBiblioterapia, 9,30 hod., každá streda: kreslenie – vymaľovávanie, spoločné čítanie, alebo predčítanie  vystrihovanie z papiera.

Muzikoterapia a tanečná terapia, 9,30 hod., každý štvrtok: rozcvičenie celého tela v sede, dychové cvičenia, hra na drobné hudobné nástroje, nácvik tanečných krokov, počúvanie hudby, uvoľnenie pri známych piesňach zahratých na klavíri.

Pamäťové cvičenia 9,30 hod., každá streda a piatok:  jazykolamy, jednoduché matematické príklady, v akom jazyku vieme počítať?,  slovné hračky, „Meno, mesto, zviera, vec“.

Individuálne a podľa potreby: nácvik chôdze na protéze, nácvik posádzania sa na mobilnú toaletu, cvičenie na posteli, Bábikoterapia – terapeutické bábiky, skupinové cvičenia pri zábradlí, aktívna komunikácia s klientami, podpora zachovaných sebaobslužných činností.

Rozvoj pracovných zručností: pomoc pri úprave kvetinových záhonov, polievanie kvetov vonku a v spoločenských miestnostiach, pomoc pri servírovaní a spratávaní riadov po jedle.

Pondelok – nedeľa: Prechádzky v okolí zariadenia, posedenie v záhrade, pozeranie TV.

___________________________________________________________________________

Terapeuti a vedúci aktivít: Mgr. Pavla Turkovičová, Ing. Milada Dobrotková, MPH, PhDr. Monika Farkašová, PhDr. Pavel Pivka, dobrovoľníci podľa konceptu C.A.R.D.O.

Spolupráca podľa aktuálnych akcií: firemné dobrovoľníctvo, pedagógovia a študenti stredných škôl (Evanjelické lýceum, SOŠ Pedagogická, rodičia a deti z Rodinného centra dlháčik), MV.

                                                Mgr. P. Turkovičová v. r.

HESTIA n.o. - plán aktivít na mesiac september

Plán aktivít sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby, september 2019

Gratulácie – narodeninové dni: 1.9., 2.9., 10.9., 14.9.2019.

2.9.2019 - Deň Ústavy Slovenskej republiky, 1. september ako štátny sviatok - Deň Ústavy Slovenskej republiky. Diskusia.

3.9.2019 - Canisterapia,  navštívi nás pes Fox, krásny svetlohnedý kríženec retrívra.

13.9.2018 - 14. september, Dni európskeho kultúrneho dedičstva - zviditeľnenie miest a obcí v oblasti ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, pozrieme si fotografie našich dedín a miest. Zároveň je 14. september aj Svetovým dňom prvej pomoci. Voľná debata, príďte sa porozprávať.

16.9.2019 - 15. september významný cirkevný sviatok, Sviatok Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska. Čítanie klientmi z histórie.

19.9.2019 – Aktivita v rámci „Týždňa dobrovoľníctva 2019“, organizovaná v spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom.  Firemní dobrovoľníci nám prídu umyť okná a parapety. Milí klienti, ak máte chuť zapojiť sa, budete vítaní.

27.9.2019 - Na 29. september, pripadajú tri významné dni: Sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, Svetový deň srdca a Medzinárodný deň nepočujúcich. Porozprávame sa o týchto významných dňoch.

Pravidelné aktivity

Pondelok až piatok od 9,00 do 9,30 hod. – nácvik dýchania pomocou spevu so sprievodom klavíra, dychové cvičenia.

Terapia hrou, 9,30 hod., každý pondelok: reminiscenčné hry - kartičky,  hry na jemnú motoriku -vkladanie čísiel alebo písmen do šablón, pexeso, domino, „Človeče nehnevaj sa“.

Spoločné stretnutia a obed s p. farárom, 9,30 hod., každý utorok.

ArteterapiaBiblioterapia, 9,30 hod., každá streda: kreslenie – vymaľovávanie, spoločné čítanie, alebo predčítanie  vystrihovanie z papiera.

Muzikoterapia a tanečná terapia, 9,30 hod., každý štvrtok: rozcvičenie celého tela v sede, dychové cvičenia, hra na drobné hudobné nástroje, nácvik tanečných krokov, počúvanie hudby, uvoľnenie pri známych piesňach zahratých na klavíri.

Pamäťové cvičenia 9,30 hod., každá streda a piatok:  jazykolamy, jednoduché matematické príklady, v akom jazyku vieme počítať?,  slovné hračky, „Meno, mesto, zviera, vec“.

Individuálne a podľa potreby: nácvik chôdze na protéze, nácvik posádzania sa na mobilnú toaletu, cvičenie na posteli, Bábikoterapia – terapeutické bábiky, skupinové cvičenia pri zábradlí, aktívna komunikácia s klientami, podpora zachovaných sebaobslužných činností.

Rozvoj pracovných zručností: pomoc pri úprave kvetinových záhonov, polievanie kvetov vonku a v spoločenských miestnostiach, pomoc pri servírovaní a spratávaní riadov po jedle.

Pondelok – nedeľa: Prechádzky v okolí zariadenia, posedenie v záhrade, pozeranie TV.

___________________________________________________________________________

Terapeuti a vedúci aktivít: Mgr. Pavla Turkovičová, Ing. Milada Dobrotková, MPH,   PhDr. Monika Farkašová, PhDr. Pavel Pivka, dobrovoľníci podľa konceptu C.A.R.D.O.

Spolupráca podľa aktuálnych akcií: firemné dobrovoľníctvo, pedagógovia a študenti stredných škôl (Evanjelické lýceum, SOŠ Pedagogická, rodičia a deti z Rodinného centra dlháčik).

Mgr. P. Turkovičová v.r.

 

HESTIA n.o. - plán aktívít na mesiac august

Plán aktivít sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby, august 2019

6.9.2019 - Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní alebo Deň Hirošimy – téma na spomínanie na prvú jadrovú zbraň a 10. august - Záhaľčivý deň alebo Deň leňošenia je určený na pokojné ničnerobenie. Dokážeme „ničnerobiť“? Rozhovory.

19.8.2019 - Gratulácie – narodeninový deň.

19.8. - Svetový humanitárny deň, venovaný všetkým humanitárnym pracovníkom. Vieme pomáhať, zapojili ste sa do humanitárnej pomoci? Príďte sa porozprávať.

29.9. 2019 - Slovenské národné povstanie - v tento deň si obyvatelia Slovenska pripomínajú 65. výročie začiatku SNP, ktoré vypuklo 29. augusta 1944. Najvýznamnejšia udalosť slovenských národných dejín. Povieme si niečo z histórie.

Pravidelné aktivity

Pondelok až piatok od 9,00 do 9,30 hod. – nácvik dýchania pomocou spevu so sprievodom klavíra, dychové cvičenia.

Terapia hrou, 9,30 hod., každý pondelok: reminiscenčné hry - kartičky, hry na jemnú motoriku -vkladanie čísiel alebo písmen do šablón, pexeso, domino, „Človeče nehnevaj sa“.

Spoločné stretnutia a obed s p. farárom - 9,30 hod., každý utorok.

Arteterapia a Biblioterapia, 9,30 hod. - každá streda: kreslenie – vymaľovávanie, spoločné čítanie, alebo predčítanie vystrihovanie z papiera.

Muzikoterapia a tanečná terapia - 9,30 hod. každý štvrtok: rozcvičenie celého tela v sede, dychové cvičenia, hra na drobné hudobné nástroje, nácvik tanečných krokov, počúvanie hudby, uvoľnenie pri známych piesňach zahratých na klavíri.

Pamäťové cvičenia 9,30 hod., každá streda a piatok: jazykolamy, jednoduché matematické príklady, v akom jazyku vieme počítať?, slovné hračky, „Meno, mesto, zviera, vec“.

Individuálne a podľa potreby: nácvik chôdze na protéze, nácvik posádzania sa na mobilnú toaletu, cvičenie na posteli, Bábikoterapia – terapeutické bábiky, skupinové cvičenia pri zábradlí, aktívna komunikácia s klientami, podpora zachovaných sebaobslužných činností.

Rozvoj pracovných zručností - pomoc pri úprave kvetinových záhonov, polievanie kvetov vonku a v spoločenských miestnostiach, pomoc pri servírovaní a spratávaní riadov po jedle.

Pondelok – nedeľa: Prechádzky v okolí zariadenia, posedenie v záhrade, pozeranie TV.

___________________________________________________________________________

Terapeuti a vedúci aktivít: Mgr. Pavla Turkovičová, Ing. Milada Dobrotková, MPH, PhDr. Monika Farkašová, PhDr. Pavel Pivka, dobrovoľníci podľa konceptu C.A.R.D.O.

Spolupráca podľa aktuálnych akcií: firemné dobrovoľníctvo, pedagógovia a študenti stredných škôl (Evanjelické lýceum, SOŠ Pedagogická, rodičia a deti z Rodinného centra dlháčik), MV.

Mgr. P. Turkovičová v. r.

HESTIA n.o. - plán aktívít na mesiac júl

Plán aktivít sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby, júl 2019

4.7.2019 - 5. júl - Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda, Sv. Cyril a sv. Metod sú patrónmi Európy, ktorých misia patrí k najvýznamnejším v ranokresťanskej Európe. Cyril a Metod sa narodili v Solúne, meste v severnom Grécku. V roku 863 cisár poslal bratov ako vierozvestcov na Veľkú Moravu. Hlásali evanjelium, zostavili slovanské písmo (hlaholiku) a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty. Viac si povieme na spoločnom posedení, na ktoré vás pozývame do spoločenskej miestnosti.

10.7.2019 – 5. júl - Deň čokolády! Oslavuje sa na deň, kedy v roku 1550 bola čokoláda uvedená na európsky trh a stala sa tak dostupnou pre ľudí, viac si povieme na spoločnom stretnutí.

15.7.2019 – Pozývame Vás na program OZ Návraty pod vedením Ing. Scherhaufera, poézia, vtipy, spev o 10,00 hod.

24.7.2019 - Gratulácie – meninový deň.

26.7. 2019 – Gratulácie, meninový deň. Významný deň: 28. júla je Deň rodičov, vznikol v roku 1994 v USA, spomenieme si na rodičov.

30.7.2019 - 30. júl - Medzinárodný deň priateľstva.  Hlavnou myšlienkou je uvedomenie si úlohy priateľstva v našom živote, ktoré do nášho sveta vnáša pokoj a dobru náladu. Porozprávame sa o priateľoch, čo nám prináša priateľstvo.

Pravidelné aktivity

Pondelok až piatok od 9,00 do 9,30 hod. – nácvik dýchania pomocou spevu so sprievodom klavíra, dychové cvičenia.

Terapia hrou - 9,30 hod., každý pondelok: reminiscenčné hry - kartičky,  hry na jemnú motoriku -vkladanie čísiel alebo písmen do šablón, pexeso, domino, „Človeče nehnevaj sa“.

Spoločné stretnutia a obed s p. farárom, 9,30 hod., každý utorok.

ArteterapiaBiblioterapia - 9,30 hod., každá streda: kreslenie – vymaľovávanie, spoločné čítanie, alebo predčítanie  vystrihovanie z papiera.

Muzikoterapia a tanečná terapia - 9,30 hod., každý štvrtok: rozcvičenie celého tela v sede, dychové cvičenia, hra na drobné hudobné nástroje, nácvik tanečných krokov, počúvanie hudby, uvoľnenie pri známych piesňach zahratých na klavíri.

Pamäťové cvičenia - 9,30 hod., každá streda a piatok:  jazykolamy, jednoduché matematické príklady, v akom jazyku vieme počítať?,  slovné hračky, „Meno, mesto, zviera, vec“.

Individuálne a podľa potreby: nácvik chôdze na protéze, nácvik posádzania sa na mobilnú toaletu, cvičenie na posteli, Bábikoterapia – terapeutické bábiky, skupinové cvičenia pri zábradlí, aktívna komunikácia s klientami, podpora zachovaných sebaobslužných činností.

Rozvoj pracovných zručností: pomoc pri úprave kvetinových záhonov, polievanie kvetov vonku a v spoločenských miestnostiach, pomoc pri servírovaní a spratávaní riadov po jedle.

Pondelok – nedeľa: Prechádzky v okolí zariadenia, posedenie v záhrade, pozeranie TV.


Terapeuti a vedúci aktivít: Mgr. Pavla Turkovičová, Ing. Milada Dobrotková, MPH, PhDr. Monika Farkašová, PhDr. Pavel Pivka, dobrovoľníci podľa konceptu C.A.R.D.O.

Spolupráca podľa aktuálnych akcií: firemné dobrovoľníctvo, pedagógovia a študenti stredných škôl (Evanjelické lýceum, SOŠ Pedagogická, rodičia a deti z Rodinného centra dlháčik), MV.

Mgr. P. Turkovičová v.r.

HESTIA n.o. - plán aktívít na mesiac jún

Plán aktivít sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby, jún 2019

3.6. 2019 - 1. jún, Medzinárodný deň detí – o histórii vzniku sviatku si pohovoríme pri spoločnej desiatej.

3.6. – 5.6.2019 nás navštívi pani pedikérka.

5.6.2019 - 5. jún,  Svetový deň životného prostredia, prečo vznikol tento svetový deň? Diskusia.

7.6.2019 sa zapojila HESTIA n.o. do akcie Naše Mesto (vypratanie pivnice, orezanie kríkov, náletov, vypletie bylinkových záhonov, umytie okien), uvítame všetkých záujemcov so šikovnými rukami o pomoc! V tento deň bude privezený aj darovaný nábytok so sedačkou do obývačky.

14.6.2019: 12. jún - Medzinárodný deň proti detskej práci, Svetový deň remesiel. Pripomenutie si týchto  významných sviatkov – vo svete stále pretrváva práca detí a prečo má význam zachovanie remesiel

 a 14. jún, Svetový deň darcov krvi – pocta dobrovoľným darcom krvi.

21.6.2019 - 21. jún, Deň kvetov, ozdobíme si stoly kvietkami, črepníkové zalejeme a ošetríme.

Tretia nedeľa v júni - Deň otcov, tento rok to padne na deň 23.6.2019. Porozprávame sa o svojich otcoch a iných výnimočných otcoch.

Pravidelné aktivity

Pondelok až piatok od 9,00 do 9,30 hod. – nácvik dýchania pomocou spevu so sprievodom klavíra, dychové cvičenia.

Terapia hrou, 9,30 hod., každý pondelok: reminiscenčné hry - kartičky,  hry na jemnú motoriku -vkladanie čísiel alebo písmen do šablón, pexeso, domino, „Človeče nehnevaj sa“.

Spoločné stretnutia a obed s p. farárom, 9,30 hod., každý utorok.

ArteterapiaBiblioterapia, 9,30 hod., každá streda: kreslenie – vymaľovávanie, spoločné čítanie, alebo predčítanie  vystrihovanie z papiera.

Muzikoterapia a tanečná terapia, 9,30 hod., každý štvrtok: rozcvičenie celého tela v sede, dychové cvičenia, hra na drobné hudobné nástroje, nácvik tanečných krokov, počúvanie hudby, uvoľnenie pri známych piesňach zahratých na klavíri.

Pamäťové cvičenia 9,30 hod., každá streda a piatok:  jazykolamy, jednoduché matematické príklady, v akom jazyku vieme počítať?,  slovné hračky, „Meno, mesto, zviera, vec“.

Individuálne a podľa potreby: nácvik chôdze na protéze, nácvik posádzania sa na mobilnú toaletu, cvičenie na posteli, Bábikoterapia – terapeutické bábiky, skupinové cvičenia pri zábradlí, aktívna komunikácia s klientami, podpora zachovaných sebaobslužných činností.

Rozvoj pracovných zručností: pomoc pri úprave kvetinových záhonov, polievanie kvetov vonku a v spoločenských miestnostiach, pomoc pri servírovaní a spratávaní riadov po jedle.

Pondelok – nedeľa: Prechádzky v okolí zariadenia, posedenie v záhrade, pozeranie TV.

___________________________________________________________________________

Terapeuti a vedúci aktivít: Mgr. Pavla Turkovičová, Ing. Milada Dobrotková, MPH,         PhDr. Monika Farkašová, PhDr. Pavel Pivka, dobrovoľníci podľa konceptu C.A.R.D.O.

Spolupráca podľa aktuálnych akcií: firemné dobrovoľníctvo, pedagógovia a študenti stredných škôl (Evanjelické lýceum, SOŠ Pedagogická, rodičia a deti z Rodinného centra dlháčik), MV.

Mgr. P. Turkovičová v.r.

HESTIA n.o. - plán aktívít na mesiac máj

Plán aktivít sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby, máj 2019

12.5.2019: 1. máj, Sviatok práce. Z histórie, prečo ho oslavujeme.
7.5.2019: Gratulácie – narodeninový deň.
9.5.2019: 8.5. - V tento deň máme dva významné sviatky: Deň víťazstva nad fašizmom a Medzinárodný deň Červeného kríža. Príďte sa zapojiť do diskusie a prípadne získať nové informácie.
10.5.2019: História Dňa matiek (v r. 2019 je 12.5., v nedeľu) siaha až do obdobia antiky – chcete sa dozvedieť viac? Pozývame vás na zaujímavú prednášku.
15.5.2019: Medzinárodný deň rodiny, „Čo pre Vás rodina znamená?“
17.5.2019: 18. máj - Medzinárodný deň múzeí: „Múzeum je inštitúciou, ktorá nám pomáha orientovať sa v súčasnom svete pri hľadaní toho, kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme“.
20.5.2019: Dnešná téma: Deň Letníc (zoslanie Ducha svätého na cirkev), alebo aj Pentecost (50-ty deň) alebo Turíce.
24.5.2019: Európsky deň národných parkov.
27.5.2019: Gratulácie – narodeninový deň.
31.5.2019: Gratulácie – narodeninový deň.

HESTIA n.o. - plán aktívít na mesiace január - apríl

Plán aktivít sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby, január 2019

2.1.2019: Novoročné priania, stretnutie s vedením a personálom zariadenia, odovzdanie došlej korešpondencie, prípadné prečítanie želaní, spomínanie na prežité vianočné obdobie a Novoročné predsavzatia.

5.1.2019: Gratulácie – narodeninový deň.

8.1.2019: Spomienkový deň ako to bolo kedysi, život na dedine za čias našich starých otcov a materí.

                Gratulácie – narodeninový deň.   

11.1.2019: Odzdobovanie vianočných stromčekov, upratanie vianočnej výzdoby.

16.1.2019: Zvyky počas fašiangov, prečo máme krátky a dlhý fašiang.

23.1.2019: Návšteva zástupcov firmy Shell (v rámci dobrovoľníctva odovzdajú zariadeniu hrnčeky pre klientov, predstavia svoju firmu).

Plán aktivít sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby, február 2019

4.2.2019: Pozvánka na rozprávanie o zážitkoch, kultúrnych pamiatkach a  medovníkoch z pútnického mestečka  Mariazell, Rakúsko. Prezentácia fotografií v TV, katalóg výrobkov z medu.

8.2.2019: Svetový deň manželstva (9.2.2019) – diskusia, ako je to dnes.

12.2.2019: Spomienkový deň na spoločnú Československú republiku, zaspievanie hymien.

14.2.2019: Gratulácie – narodeninový deň. Sviatok sv. Valentína, Deň zaľúbených – voľná debata.

18.2.2019: Gratulácie – narodeninový deň.

20.2.2019: Príprava masiek a výzdoby na fašiangový karneval, prednes fašiangových vinšov.

22.2.2019: Dramatizované čítanie z rozprávkovej knihy.

26.2.2019: Spoločná vychádzka mobilných klientov na záhradu.

27.2.2019: Gratulácie – narodeninový deň.

Plán aktivít sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby, marec 2019

4.3.2019:  Marec - mesiac knihy, kto bol Matej Hrebenda Hačavský + dramatizované čítanie na pokračovanie.

7.3.2019: Fašiangová zábava! Vstup len v maskách!

8.3.2019: Medzinárodný deň žien, posedenie.

12.3.2019: Stretnutie s pedagógmi a študentami Evanjelického lýcea z Bratislavy v rámci dobrovoľníckej činnosti, okrem toho že nám umyjú okná je pripravený pekný program: študentka Ela zahrá na husle, naša p. Ema na klavír, spoločne si zaspievame a strávime spoločné chvíle s modlitbou.

15.3.2019: Gratulácie – narodeninový deň.

19.3.2019: Dramatizované čítanie z rozprávkovej knihy. A 20.3.2019 je 1. jarný deň - rovnodennosť!

26.3.2019: Spoločná vychádzka s klientami na záhradu, poznávanie liečivých bylín a kvetov, pozrieme, či sa nám ujali na jeseň zasadené maliny.

27.3.2019: Deň učiteľov (28.3.) – máme ich aj medzi nami.

28.3.2019: Beseda „Ako sa nestať obeťou trestných činov“, projekt MV SR, prednáša lektor MV.

30.3.2019: Gratulácie – narodeninový deň.

Plán aktivít sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby, apríl 2019

1.4.2019: Gratulácie – narodeninový deň. Svetový deň vtáctva, zakladateľ Oto Herman – zaujímavosti z histórie.

2.4.2019: Služby Božie pred slávením Veľkonočných sviatkov, možnosť spovede.

7.4.2019: Svetový deň zdravia. Kvíz – „Čím si môžeme zlepšiť zdravie?“

9.4.2019: Gratulácie – narodeninový deň. Aktuálna téma „Apríl – mesiac lesov“, prednáška s pozretím knihy od M. Váleka a J. a Z. Vlach: „Pieseň o lese“.  Recitácia básní z knihy.

10.4.2019: Gratulácie – narodeninový deň.

12.4.2019: Gratulácie – narodeninový deň.

16.4.2019: Gratulácie – narodeninový deň.

18.4.2018: „Zelený štvrtok“ – zvyky a význam Veľkonočných sviatkov, ako ich poznáte a ako ste ich trávili?

24.4.2019: Odloženie veľkonočnej výzdoby, príprava na 1. máj.

Pravidelné aktivity

Pondelok až piatok od 9:00 do 9:30 hod. – nácvik dýchania pomocou spevu so sprievodom klavíra, dychové cvičenia.

Terapia hrou - každý pondelok o 9:30 hod.: reminiscenčné hry - kartičky, hry na jemnú motoriku - vkladanie čísiel alebo písmen do šablón, pexeso, domino, „Človeče nehnevaj sa“.

Spoločné stretnutia a obed s p. farárom -  každý utorok o 9:30 hod.

Arteterapia a Biblioterapia - každá streda o 9:30 hod.: kreslenie – vymaľovávanie, spoločné čítanie, alebo predčítanie vystrihovanie z papiera.

Muzikoterapia a tanečná terapia - každý štvrtok  o 9:30 hod.: rozcvičenie celého tela v sede, dychové cvičenia, hra na drobné hudobné nástroje, nácvik tanečných krokov, počúvanie hudby, uvoľnenie pri známych piesňach zahratých na klavíri.

Pamäťové cvičenia - každá streda a piatok o 9:30 hod.: jazykolamy, jednoduché matematické príklady, v akom jazyku vieme počítať?, slovné hračky, „Meno, mesto, zviera, vec“.

Individuálne a podľa potreby: nácvik chôdze na protéze, nácvik posádzania sa na mobilnú toaletu, cvičenie na posteli, Bábikoterapia – terapeutické bábiky, skupinové cvičenia pri zábradlí, aktívna komunikácia s klientami, podpora zachovaných sebaobslužných činností.

Rozvoj pracovných zručností: pomoc pri úprave kvetinových záhonov, polievanie kvetov vonku a v spoločenských miestnostiach, pomoc pri servírovaní a spratávaní riadov po jedle.

Pondelok – nedeľa: Prechádzky v okolí zariadenia, posedenie v záhrade, pozeranie TV.
___________________________________________________________________________
Terapeuti a vedúci aktivít: Mgr. Pavla Turkovičová, Ing. Milada Dobrotková, MPH, PhDr. Monika Farkašová, PhDr. Pavel Pivka, dobrovoľníci podľa konceptu C.A.R.D.O.
Spolupráca podľa aktuálnych akcií: firemné dobrovoľníctvo, pedagógovia a študenti stredných škôl (Evanjelické lýceum, SOŠ Pedagogická, rodičia a deti z Rodinného centra dlháčik).

Ako sa stať klientom

Ako sa stať klientom

Ako sa stať klientom

Podmienky prijatia do nášho zariadenia

Viac...
Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Aktuálne dokumenty

Viac...
Jedálny lístok

Jedálny lístok

Jedálny lístok

Aktuálny jedálny lístok

Viac...

Absolvovala Fakultu riadenia Vysokej školy ekonomickej (1984) a Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotnej univerzity (2006). Vzdelanie si doplnila v roku 2004 certifikovaným kurzom Ministerstva školstva SR "Pomáhajúca odborníčka v sociálnej práci", v roku 2007 kurzom "Bazálna stimulácia v opatrovaní" a v rokoch 2007-2008 akreditovaným kurzom Ministerstva školstva SR "Tréning pamäti a terapeuticko - aktivizačný program pre ľudí s poruchami pamäti I. a II.". V roku 2002 založila s ďalšími dvomi zakladateľmi HESTIU. Vykonáva s klientmi aktivačné cvičenia. Pre klientov sa snaží vytvoriť príjemné prostredie s pocitom domova. Pri svojej práci sa stretáva s rodinnými príslušníkmi, ktorí potrebujú umiestniť svojho otca, mamu, príbuzného. Kladie dôraz na odbornosť, komunikáciu, vytváranie pozitívneho pracovného prostredia a priateľskej atmosféry.

Ing. MILADA DOBROTKOVÁ, MPH // RIADITEĽKA

images/clients/1.jpg

V roku 1978 ukončila štúdium na Strednej zdravotníckej škole MUDr. Ivana Hálka v Bratislave odbor všeobecná sestra. Pracovala na Bezručovej ulici na detskom expektačnom oddelení a alergologickej ambulancii pre dospelých. Jej profesijný život sa roku 1989 po externom štúdiu fyzikálnej terapie na SZŠ na Záhradníckej ul. a kurze športovej masáže na Junáckej ul., Pasienky v Bratislave, posunul do sféry mimo zdravotníctva. V rámci zamestnania v štátnej službe (v ktorej pracovala 20 rokov) ukončila v roku 2006 štúdium na Univerzite Komenského, na Pedagogickej fakulte, Katedre sociálnej práce. Od augusta r. 2017 je zamestnaná v HESTIA n.o. KONTAKT: E-mail: pavla.turkovicova@hotmail.com Tel.: 0911 144 494

Mgr. PAVLA TURKOVIČOVÁ // ODBORNÝ GARANT - SOCIÁLNY ÚSEK, SOCIÁLNY PRACOVNÍK, TERAPEUT

images/clients/2.jpg

Ing. Mgr. ĽUBICA KOČANOVÁ // ODBORNÝ ZÁSTUPCA NA VÝKON ČINNOSTÍ V POVOLANÍ SESTRA

images/clients/3.jpg

Pracovníci zodpovední za jednotlivé úseky

Kontakt

Sídlo: Čachtická 17, 831 06 Bratislava

Prevádzka: Bošániho ul. č. 2, 841 02 Bratislava

Tel.: Riaditeľka HESTIA, n.o.: +421 902 144 492, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: Vedúci prevádzky, fakturácia: + 421 911 144 493, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Štruktúra

Zdravotný úsek: hlavná sestra, sestry

Sociálny úsek: sociálny pracovník, opatrovatelia, práčovňa

Údržba a opravy: údržbár

Kuchyňa: hlavný kuchár

Ekonomika: personalista, BOZP

Poskytované služby

HESTIA, n.o. Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov a ADOS poskytuje:

  • celoročné ubytovanie v 2-ložkových izbách.
  • kvalitné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy.
  • k výbave patria aj bezbariérové sociálne zariadenia.
  • sociálnu starostlivosť o klientov, rozvoj medziľudských vzťahov v príjemnom prostredí.