Prosba o poukázanie 2% z daní

Vážení rodinní príslušníci, priatelia, dobrovoľníci, vďaka Vašim 2% (3% dobrovoľníci) z dane móžeme rekonštruovať, obnovovať, zveľaďovať prostredie pre našich klientov.
Obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie Vašich 2% (3% - dobrovoľníci) z daní pre naše zariadenie HESTIA n.o.
Ďakujeme, že nám 2% darujete a za čas ktorý venujete na vyplnenie tlačiva, ktgoré nájdete v sekcii dokumenty, resp. si ho môžete stiahnut TU.

POZVÁNKA NA FAŠIANGOVÝ KARNEVAL

Karneval

Traja králi

TRAJA KRÁLI

https://www.bystricoviny.sk/titulka/sviatok-troch-kralov-ludove-zvyky-pranostiky/

V pondelok  6. januára je sviatok Troch kráľov a podľa ľudových zvykov chodia chlapci prezlečení za týchto troch kráľov po domoch. Spievajú koledy a predvádzajú trojkráľovú hru zobrazujúcu návštevu troch kráľov po narodení Ježiša v Betleheme chodením s hviezdou.

Tromi kráľmi začínajú fašiangy

Na Troch kráľov sa definitívne končia vianočné sviatky a školákom zimné prázdniny, začínajú sa fašiangy. Do polnoci sa museli dojesť posledné zvyšky novoročných jedál. Nastáva obdobie zábav a hodovania. Vrcholom bola fašiangová zábava s maskami, ktoré predstavujú rôzne zvieratá.

Ukončením fašiangov je potom „pochovávanie basy“. Po fašiangoch kresťania dodržiavajú štyridsaťdňové obdobie veľkonočného pôstu, jedia jednoduchá stravu a nekonajú sa zábavy.

Podľa Biblie sa traja králi prišli pokloniť narodenému Ježišovi v Betleheme a priniesli mu vzácne dary – zlato, kadidlo a myrhu.

Zlato naznačovalo kráľovský pôvod dieťatka, kadidlo božskú podstatu jeho existencie a myrha, ktorá sa používala pri balzamovaní, bola vraj predzvesťou jeho golgotského osudu. Doteraz 6. januára navštevujú koledníci prezlečení za troch kráľov domy, na hlavách majú papierové čiapky alebo koruny a spievajú:

„My tria králi ideme k vám, zdravia, šťastia vinšovať vám. Zdravia, šťastia, dlhé letá, my sme prišli k vám zďaleka. Zďaleka je cesta naša, do Betléma myseľ naša.“ 

Svätenie vody a predpovedanie budúcnosti

V tento deň sa požehnávali domy, nad dvere obydlí i stajní sa trojkráľovou kriedou písali počiatočné písmená mien troch mudrcov, ktorí sa podľa legendy prišli pokloniť novorodenému Ježiškovi: Gašpar + Melichar + Baltazár. Tieto boli zároveň skratkou latinského Christus Mansionem Benedicat (Kristus žehnaj tento dom).

Kruh nakreslený posvätenou trojkráľovou kriedou predstavoval miesto, kde nemali prístup zlé sily. Veľký význam malo i svätenie vody. Ňou sa vykropili príbytky, maštale, dávala sa piť deťom aj hospodárskym zvieratám, aby prospievali.

Počas trojkráľového večera sa predpovedala budúcnosť. Kto sa chcel dozvedieť, čo ho čaká, pripravil si 7 hrnčekov, ktorými priklopil rôzne predmety (kúsok uhlia, hrebeň, peniaz, figúrku dieťaťa, prsteň, kúsok látky a chleba). Každý si potom zvolil svoj hrnček, odklopil ho a podľa predmetov pod ním sa usudzovalo, čo koho čaká. Peniaz znamenal bohatstvo, hrebeň nedostatok, prsteň svadbu, látka cestovanie, figúrka dieťaťa narodenie dieťaťa, chleba dostatok všetkého a uhlie nemoc či smrť.

Gazdiné navarili v tento deň šúľance, ktoré mali byť dlhé a hrubé, aby také bolo aj obilie. V niektorých obciach posypali dvor ovsom, aby bol veľký ovos a aby zbojníci nevošli do dvora. Dievčatá sa hneď ráno, ešte pred východom slnka, umývali snehom, čo im malo zaručiť sviežu belostnú pleť.

Trojkráľové pranostiky

Ak je  jasno a v noci vidieť veľa hviezd, bude dobrá úrodu zemiakov, pšenice, ale aj veľa oviec a dobytka.

Jasné hviezdy veštia príchod tuhej a vytrvalej zimy – na Tri krále zima stále.

Ak je na Troch kráľov odmäk a teplé počasie, jar na seba v takom roku nedá dlho čakať.

Tri krále ľadové mosty stavajú alebo ich zboria.

Trojkráľovú zimu vlk nezožerie.

Ak sa trblietajú v noci pred Troma kráľmi hviezdy, budú sa rodiť biele barany.   

Na Nový rok o slepačí krok, na Tri krále o krok dále, na Hromnice o hodinu více.  

Traja králi prinášajú vlahu na polia.

Zvyky a tradície počas fašiangov na Slovensku

Zvyky a tradície počas fašiangov na Slovensku

(https://www.kiskatravel.sk/blog/zaujimavosti-o-slovensku/zvyky-a-tradicie-pocas-fasiangov-na-slovensku)

Obdobie, ktoré nasleduje po Vianociach a trvá až do začiatku pôstu voláme fašiangy. Táto časť roka je presne vymedzená od Troch kráľov až po utorok pred Popolcovou stredou. Fašiangy sú spojené so zábavou, dobrým jedlom a oslavami konca zimy. Je to istým spôsobom vítanie prírody, ktorá sa na jar prebúdza zo zimného spánku a ožíva. Na mnohých miestach Slovenska sa konajú rôzne festivaly i jarmoky. V minulosti sa zvykli fašiangy oslavovať na dedine inak ako v meste, no v súčasnej dobe sa tieto rozdiely takmer zmazali a oslavy prebiehajú takmer rovnako v meste, na dedine, na východe i na západe Slovenska.

Masky

V istom slova zmysle by sa dalo povedať, že fašiangy sú v podstate karneval. Na oslavách fašiangov, ktoré sa konajú väčšinou počas víkendu pred Popolcovou stredou sa ľudia s veľkou obľubou obliekajú do rôznych kostýmov, zvyčajne parodujúcich spoločenské témy a situácie alebo predstavujúcich silné zvieratá prírody(kôň, medveď, vôl), čo symbolizuje silu a neoblomnosť prírody. Na maskách nie je dôležité vyobraziť čo najlepšie danú tému, ale skôr zvýrazniť dôležité črty a držať sa zásad nezameniteľnej miestnej umeleckej tvorby daného regiónu. Dnes je zvykom, že sa muži a ženy obliekajú do masiek, ktoré zvýrazňujú vlastnosti a zlozvyky opačného pohlavia.

Jedlo

Keďže sa fašiangy končia začiatkom pôstneho obdobia, sú tým pádom aj obdobím, kedy sa veľa hoduje, varí a pečie. Na dedine bývalo zvykom robiť praženicu pred začiatkom dedinskej zábavy, na ktorú bola pozvaná celá dedina, v Honte na juhu Slovenska sa zas zvykla páliť pálenka. Medzi najobľúbenejšie fašiangové jedlá ale patria šišky, záviny a huspenina, bez ktorej sa nemohli zaobísť žiadne oslavy. Deň pred záverečnou oslavou sa zvyklo v maskách chodiť po domoch v dedine a zbierať jedlo, aby bolo na oslave čo jesť a aby mohla zábava trvať čo najdlhšie. Najčastejšie sa dávala slanina a klobása, no niekedy sa podarilo “uloviť” aj údené mäso.

Hudba

Tak, ako každé významnejšie obdobie roka, aj fašiangy majú svoje typické ľudové piesne. Niektoré známejšie, napríklad Fašiangy, Turíce alebo Fašiangy sa krátia, môžete začuť na azda každej zábave, no každý región má aj svoje vlastné piesne, ktoré potešia každé ucho. Obyčajne boli piesne sprevádzané typickými hudobnými nástrojmi - akordeónmi, píšťalkami, husľami, basami a klarinetmi. Väčšina dedinských chlapcov sa už od mala učilo tieto piesne, aby počas obchôdzok dedinou nazbierali čo najviac jedla. V mestách sa namiesto ľudovej hudobnej zábavy chodilo na plesy a bály, kde už bola hudobná tvorba medzinárodná a menej zameraná na fašiangy.

Ostatné tradície

Na rôznych častiach Slovenska sa dodnes konajú súťažné dni na konci zimy, kedy si miestni chlapci merajú sily v rôznych disciplínach, ako sú ťahanie klátu, váľanie sudmi alebo jazda na voze na čas. Tieto súťaže sú obvykle sprevádzané kultúrnym programom a ponúkajú výbornú možnosť, ako ochutnať miestne špeciality, najmä tie zabíjačkové. V mestách sa zvykli konať súťaže jednotlivých cechov, patrilo tu napríklad chodenie na chodúľach, plávanie v studenej vode a nosenie na žrdi. Na konci sa z dobrých učňov zvykli stávať noví tovariši svojich cechov.

Panna Mária Lurdská je tu nielen pre chorých

https://www.katolickenoviny.sk/tema/category/tema/article/panna-maria-lurdska-je-tu-nielen-pre-chorych.xhtml

Jedenásty február patrí v liturgickom kalendári Panne Márii Lurdskej. Tento deň sa slávi aj ako Svetový deň chorých. Hoci sa to môže na prvý pohľad zdať nelogické, tieto dve spomienky sú navzájom prepojené. A nielen dátumovo. 

Kedysi malé vidiecke mestečko na juhu Francúzska dnes navštevuje približne milión pútnikov za rok. Jeho pre kresťanov dobre známy príbeh sa začal práve 11. februára 1858. 

Tento deň sa totiž chudobnej 14-ročnej Bernadete Soubirousovej prvýkrát pri Massabielskej jaskyni neďaleko Lúrd zjavila nádherná Pani. Neskôr sa jej predstavila pre ňu nezrozumiteľnými slovami ako Nepoškvrnené počatie. Dogmu o Nepoškvrnenom počatí, ktorá hovorí o tom, že sa Márii nedotkol žiadny, ani dedičný hriech, pritom štyri roky predtým vyhlásil pápež Pius IX. Lurdský kňaz pri týchto slovách pochopil, že nejde o výmysel. 

Osemnásť zjavení

Krásna žena odetá v bielom a prepásaná modrou stuhou mala podľa Bernadetiných slov na nohách žlté ruže. Do 11. júla 1858 sa dievčine ukázala celkovo 18-krát. Nikto iný ju nevidel, preto jej spočiatku neverili.

Navyše bola počas stretnutí v extáze, ktorú dokonca pri jednom zo zjavení skúmal i lekár. Najprv si myslel, že ide o podvod, vyšetrenie však ukázalo, že Bernadeta naozaj s niekým komunikovala, a pritom zostala pokojná. 

Pani veľa nerozprávala, za celý čas ľuďom odovzdala pár viet. Vyzývala najmä na pokánie. Počas deviateho zjavenia na konci februára 1858 mladej vizionárke povedala, aby sa napila vody z prameňa. Žiadny tam však nebol, preto jej ukázala miesto, kde mala hrabať rukami. Skutočne tam výdatne začala vyvierať voda, ktorá je odvtedy symbolom uzdravenia. Nielen toho telesného, ale predovšetkým duchovného. 

Pri inom stretnutí Panna Mária dievčinu žiadala, aby kňazom tlmočila jej prosbu. Chcela, aby sa na mieste zjavení konali procesie a postavili tam kaplnku. Od roku 1862 sú zjavenia cirkevne uznané za pravé, čo znamená, že sa na tomto mieste môžu konať i púte či pobožnosti. 

Pre hriešnikov i trpiacich

„Pokánie, pokánie, pokánie!“ opakovala Panna Mária cez Bernadetu a prosila o modlitby za hriešnikov. Hovorila o Bohu, ktorý netrestá, ale odpúšťa. Táto výzva podnietila v Cirkvi i hlbší záujem o modlitbu a pomoc pre chorých a trpiacich. Na pútnickom mieste sa za 160 rokov udiali tisícky nevysvetliteľných vyliečení tela i duše – od obrátení až po uzdravenia z rôznych chorôb. Tých cirkevne uznaných je však len 70. 

Voda z lurdského prameňa prešla mnohými výskumami, žiadne špeciálne účinky sa však nepotvrdili. Jej pitie či umývanie sa v nej je len symbolom zmierenia sa s Bohom. Iba Boh totiž môže uzdravovať, voda je len prostriedok. 

Dôstojnosť pre chorých

Lurdy sa stali miestom, na ktorom si ľudia vyprosujú telesné i duchovné milosti. Práve pre množstvo uzdravení vyhlásil pápež Ján Pavol II. v roku 1992 v deň prvého lurdského zjavenia Svetový deň chorých. 

Jeho cieľom je vytváranie dôstojných podmienok života pre nevyliečiteľných ľudí. Pripomíname si ním trpiacich ľudí okolo nás, potrebu ich rešpektovania a snahu uľahčiť týmto ľuďom ich náročný každodenný život. Medzi najčastejšie a najznámejšie nevyliečiteľné choroby patrí ebola, astma, cukrovka, detská mozgová obrna, svalová dystrofia či AIDS. 

Svätá Bernadeta bola od začiatku spätá s chorými. Prekonala choleru a v dôsledku toho trpela ťažkou astmou a neskôr i kostnou tuberkulózou nôh. Na následky zlého zdravotného stavu zomrela v mladom veku – ako 35-ročná. V roku 1933 ju pápež Pius XI. vyhlásil za svätú. 

Masky, šišky, zábavy alebo o čom sú fašiangy

Masky, šišky, zábavy alebo o čom sú fašiangy

https://www.rodinka.sk/vazne-veci/tradicie/masky-sisky-zabavy-alebo-o-com-su-fasiangy/

Fašiangy začínajú po Troch kráľoch a trvajú niekoľko týždňov až do noci pred Popolcovou stredou. Je to obdobie hojnosti, tancovačiek, veselíc a karnevalov.

Prečo fašiangy?

Čo vlastne znamená toto zvláštne slovo? Odvodené je z nemeckého Faschang (pôvodne fast-schank), čo vyjadrovalo výčap pred pôstom, teda posledné dni tohto veselia. Tým sa u nás hovorí tiež mjasopust, mjasnica, ostatky, šaľone či bláznivé dni. Fašiangy sú obdobím medzi vianočnými sviatkami a predveľkonočným pôstom, ale aj  prechodovým obdobím medzi zimou a jarou.

U Slovanov sa spájalo so snahou o zabezpečenie dobrej úrody do ďalšieho roka, plodnosti, sýtosti a hojnosti. Pre Taliansko a Nemecko zas boli typické karnevaly, u nás sa ujali predovšetkým v mestskom a remeselnom prostredí.

A masky?

Ak sa v súčasnosti snažíme predovšetkým o to, aby bola maska vizuálne efektná, v dávnej minulosti mali mať masky predovšetkým magicko – rituálnu funkciu.

Mali chrániť pred pôsobením zla, odplašiť negatívne sily, a zároveň mali pomôcť nakloniť tie pozitívne - privolať prosperitu na gazdovstve, zaistiť si plodnosť, zveľadiť hospodárstvo. Preto sa zhotovovali zo slamy, vlnených kožuchov, hrachoviny, ľanu, konopy; napodobňovali mátohy a zvieratá, karikovali ženy i mužov, štrngali zvoncami, nosili prúty, palice či ražne.

Väčšina masiek je však bláznivá, smiešna, groteskná až bizarná, veď na fašiangy sa chcú ľudia zabávať. A ešte pre iné sa ľudia radi maskovali. Takto v utajení mohli aspoň na chvíľu byť niekým iným, zotrieť spoločenské rozdiely, robiť si zo seba navzájom žarty a parodovať neprajníkov.

Víno je dobré za dobrou pečienkou

Kult novoročnej hojnosti sa tiahol celým obdobím fašiangov. Čerstvé mäsko dobre padlo, vo väčšine rodín sa práve cez fašiangy konali domáce zabíjačky. Pečienka, slanina, klobásy, k tomu jaternice, tlačenka, huspenina, škvarky. To všetko patrilo k špecialitám fašiangových hostín a výslužiek. K nim sa vo veľkom núkal alkohol, víno aj pálenka.

Bohato prestreté stoly a štedré hodovanie mali priaznivo pôsobiť na hojnosť v nasledujúcom roku. Panovala predstava, že kto sa na fašiangy dosýta nenaje, bude po celý rok hladný.

Na čo všetko ešte slúžili fašiangové dobroty

Zo sladkých jedál boli (a dodnes sú) obľúbené vysmážané múčne jedlá. Z kysnutého cesta sa robili okrúhle ale aj krútené a splietané šišky (koblihy, pampúšiky, krapne), ktoré sa podávali s lekvárom.

Z nekysnutého cesta sa pripravovali fánky (božie milosti, chrapne, drchanice, herovky) a po vypražení sa bohato pocukrovali.

Cesto na fánky sa rozvaľkalo na tenko a nožíkom či radielkom sa z neho vyrezávali rôzne tvary. Od jednoduchých pásikov a stužiek, cez obdĺžniky, kosoštvorce, hviezdy, s narezanými okrajmi, dierami v strede, všakovak poprehýbané, poprevliekané, až po lístky, zvieratká a panáčiky.

Vyprážané šišky aj fánky sa považujú za obradové pečivo, ktorému sa kedysi pripisovala ochranná a plodonosná funkcia, tvary mali jednoznačne symbolický význam a zrejme slúžili aj pri babských veštbách.

Počas niektorých fašiangových dní sa varili dlhé cestoviny - rezance, šúľance, párance. To preto, aby sa z budúcej úrody ľanu a konopy dali upriasť dlhé nite. Cestoviny sa preto najčastejšie podávali s tvarohom alebo bryndzou, aby aj utkané plátno bolo pekné biele. 

Dovysoka do skoku!

K fašiangom už tradične patrí zábava. Bolo to obdobie, kedy mali hospodári pokoj od poľných prác, a tak si zábavu mohli skutočne dopriať. Pri speve, pri muzike, pri tanci, bavili sa mladí aj starí, bohatí aj chudobní.

No aj pri tanci mysleli na svoju úrodu, a tak gazda musel vykrútiť gazdinú, aby sa im urodili veľké zemiaky. Mládenci pri tanci vyhadzovali dievčatá dovysoka, aby také narástli ľan aj konopa.

Kým pochovajú basu

Fašiangy sa končili deň pred Popolcovou stredou, ktorou sa začal predveľkonočný pôst. Trvali teda rôzne dlho, vždy si ich však ľudia vedeli užiť.

Ale neboli to len plné stoly a plné bruchá. Patril k nim aj pohyb a čerstvý vzduch. Veď už len taká tancovačka, čo trvala dlho do noci. Alebo zabíjačky, ktoré sa robili vonku, na dvore, aj keď mrzlo.

Dokonca aj maškarné sprievody chodili po celej dedine, aj keď bol ešte napadaný sneh. A tiež dlhé sánkovačky, šmýkačky a kĺzačky na ľade, aby aj obilie malo dlhé klasy.

A bol to aj čas, kedy sa mládenci a dievky prijímali medzi dospelú mládež, učni medzi tovarišov. To všetko bolo sprevádzané hrami, súťažami, žartíkmi.

Pochovanie basy v „posledný fašiang“, na zábave v utorok pred Popolcovou stredou ukončilo toto niekoľko týždňov trvajúce obdobie veselosti, bujarosti a hojnosti.

Fašiangové koledy

Fašiangy, Turíce

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,

kto nemá kožuška zima mu bude.

Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,

dajte mi slaninky, nech sa popasiem.

Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy,

jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy.

Tuto nám nedali, tuto nám dajú,

tu koňa zabili, tu rebrá majú.

A my žiaci, neboráci, nemáme čo jesti,

musíme sa z domu, do domu po dedine pliesti.

 

Fašiangy, Turíce

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,
kto nemá kožuška zima mu bude.

Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nech sa popasiem.

Pod šable, pod šable, aj pod obušky,
tuto nám nedali, len plané hrušky.

Tuto nám nedali, hentam nám dajú,
zabili komára, slaninu majú.

Fašiangy, Turíce, Veľká noc bude,
kto nemá kožuška zima mu bude.

Ja nemám kožucha, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nech sa popasiem.

A tam hore na komore,
sedí kocúr na slanine.

Choďte si ho odohnať
a mne kúsok odrezať.

Až sa máte porezati,
pôjdem si sám odrezati.

Kus, kus, ako hus.

 

Ďalšia verzia pesničky Fašiangy, Hromnice z Kokavy nad Rimavicou:

Fašange, Hromnice, Veľká noc iďe,
kto ňemá kožuška zima mu buďe.

Ja ňemám, ja ňemám, ľen sä ta träsien,
dajťe mi slaňinku, ňech sä vypasien.

A tan hore na komore,
seďí kocúr na slaňine.

Chojťe že ho odohnať
a mne kúšťik odrezať.

Kus, kus, ako hus.
Ere, bere, ako dvere.

Om, om, ako dom!

 

Fašiangová z Branova

Od Fašiang do Veľkej noci,

vinšujem vám kratšej noci,

cez deň slnka teplyho

a zdravička pevnyho!

Fašiangy sa krátia,

viac sa už nevrátia!

 

Fašiangové slzičky

Fašiangy, Turíce

už sa dníček dlží.

Nenašla si frajera

denno - denne slzí.

Neplač, neplač, dievčina,

nech ťa to nemrzí.

Prejde veľký pôst,

príde Veľká noc,

s ňou šibači mladí,

trochu drzí,

usmej sa a zotri slzy.

 

Pochovávanie basy (Záblatie na Považí)

Už je toho fašánečku namále,

komuže tí staré dievky predáme?

Predáme ich do Trenčína židovi,

dá nám za ne tristo zlatích šajnovích.

Predáme ich my židovi na milo,

dá nám za ne štiri groše na pivo.

HESTIA, n.o. plán aktivít na mesiac február 2020

Plán aktivít sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby, február 2020

V priebehu mesiaca gratulácie k aktuálnym narodeninám a meninám. 

7.2.2020:  Pozvánka na rozprávanie o manželstve s citátmi od známych osobností (napríklad výrok Friedricha Nietzsche: „Manželstvo je obdobie ľudskej existencie, keď je žena šťastná a muž ženatý“ :)) , 9.2.2020 si pripomenieme svetový deň manželstva.

11.2.2020: Svetový deň chorých si pripomíname od roku 1992 vždy 11.februára a v tento deň slávi sviatok aj Panna Mária Lurdská. Ak vás témy zaujali, pozývame vás na debatu          o 9,00 hod.

12.2.2020: Sviatok sv. Valentína, Deň zaľúbených je 14.2., voľakedy sa volal tento sviatok „Božie hody“. Viac si povieme v rámci posedenia na hornom poschodí.

17.2.2020: Príprava masiek a výzdoby na fašiangový karneval ktorý plánujeme na 19.2.2020.

19.2.2020: Pozývame všetkých našich klientov na fašiangový karneval v čase od 9,00 do 11,00 hod. Na obed budú domáce šišky s jahodovou penou.

21.2.2020: Medzinárodný deň materského jazyka pripadá práve na tento deň. Môžeme si ho uctiť tak, že si prečítame spoločne zo slovenskej knihy: Ján Kostra, Básne.

Pravidelné aktivity

Pondelok až piatok od 9,00 do 9,30 hod. – nácvik dýchania pomocou spevu so sprievodom klavíra, dychové cvičenia.

Terapia hrou, 9,30 hod., každý pondelok: reminiscenčné hry - kartičky,  hry na jemnú motoriku - vkladanie čísiel alebo písmen do šablón, pexeso, domino, „Človeče nehnevaj sa“.

Spoločné stretnutia a obed s p. farárom, 9,30 hod., každý utorok.

ArteterapiaBiblioterapia, 9,30 hod., každá streda: kreslenie – vymaľovávanie, spoločné čítanie, alebo predčítanie  vystrihovanie z papiera.

Muzikoterapia, 9,30 hod., každý štvrtok: rozcvičenie celého tela v sede, dychové cvičenia,  počúvanie hudby, uvoľnenie pri známych piesňach zahratých na klavíri, spev.

Pamäťové cvičenia 9,30 hod., každá streda a piatok:  jazykolamy, jednoduché matematické príklady, v akom jazyku vieme počítať?,  slovné hračky, „Meno, mesto, zviera, vec“.

Individuálne a podľa potreby: nácvik chôdze na protéze, nácvik posádzania sa na mobilnú toaletu, cvičenie na posteli, Bábikoterapia – terapeutické bábiky, skupinové cvičenia pri zábradlí, aktívna komunikácia s klientami, podpora zachovaných sebaobslužných činností.

Rozvoj pracovných zručností: pomoc pri úprave kvetinových záhonov, polievanie kvetov vonku a v spoločenských miestnostiach, pomoc pri servírovaní a spratávaní riadov po jedle.

Pondelok – nedeľa: Prechádzky v okolí zariadenia, posedenie v záhrade, pozeranie TV.

___________________________________________________________________________

Terapeuti a vedúci aktivít: Mgr. Pavla Turkovičová, Ing. Milada Dobrotková, MPH, Mgr. Petra Králiková, PhDr. Pavel Pivka, dobrovoľníci podľa konceptu C.A.R.D.O.

Spolupráca podľa aktuálnych akcií: firemné dobrovoľníctvo, pedagógovia a študenti stredných škôl (Evanjelické lýceum, SOŠ Pedagogická, pedagógovia a deti z Detského kresťanského centra “Ako doma“).

                                                                               Mgr. P. Turkovičová v.r.

HESTIA, n.o. plán aktivít na mesiac január 2020

Plán aktivít sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby, január 2020

V priebehu mesiaca gratulácie k aktuálnym narodeninám a meninám. 

2.1.2020: Novoročné priania, stretnutie s vedením a personálom zariadenia, odovzdanie došlej korešpondencie, prípadné prečítanie želaní, spomínanie na prežité vianočné obdobie a Novoročné predsavzatia.

7.1.2020:   Spomienkový deň ako to bolo kedysi, život na dedine za čias našich starých otcov a materí v spojení so sviatkom Troch kráľov.

10.1.2020: Odzdobovanie vianočných stromčekov, upratanie vianočnej výzdoby.

27.1.2020: Zvyky počas fašiangov, prečo máme krátky a dlhý fašiang.

30.1.2020: Pozvánka od pani Emy na meninovú oslavu pri koláči, káve, bonbónoch, hre na klavír a speve.

Pravidelné aktivity

Pondelok až piatok od 9,00 do 9,30 hod. – nácvik dýchania pomocou spevu so sprievodom klavíra, dychové cvičenia.

Terapia hrou, 9,30 hod., každý pondelok: reminiscenčné hry - kartičky,  hry na jemnú motoriku - vkladanie čísiel alebo písmen do šablón, pexeso, domino, „Človeče nehnevaj sa“.

Spoločné stretnutia a obed s p. farárom, 9,30 hod., každý utorok.

ArteterapiaBiblioterapia, 9,30 hod., každá streda: kreslenie – vymaľovávanie, spoločné čítanie, alebo predčítanie  vystrihovanie z papiera.

Muzikoterapia, 9,30 hod., každý štvrtok: rozcvičenie celého tela v sede, dychové cvičenia,  počúvanie hudby, uvoľnenie pri známych piesňach zahratých na klavíri, spev.

Pamäťové cvičenia 9,30 hod., každá streda a piatok:  jazykolamy, jednoduché matematické príklady, v akom jazyku vieme počítať?,  slovné hračky, „Meno, mesto, zviera, vec“.

Individuálne a podľa potreby: nácvik chôdze na protéze, nácvik posádzania sa na mobilnú toaletu, cvičenie na posteli, Bábikoterapia – terapeutické bábiky, skupinové cvičenia pri zábradlí, aktívna komunikácia s klientami, podpora zachovaných sebaobslužných činností.

Rozvoj pracovných zručností: pomoc pri úprave kvetinových záhonov, polievanie kvetov vonku a v spoločenských miestnostiach, pomoc pri servírovaní a spratávaní riadov po jedle.

Pondelok – nedeľa: Prechádzky v okolí zariadenia, posedenie v záhrade, pozeranie TV.

___________________________________________________________________________

Terapeuti a vedúci aktivít: Mgr. Pavla Turkovičová, Ing. Milada Dobrotková, MPH, Mgr. Petra Králiková, PhDr. Pavel Pivka, dobrovoľníci podľa konceptu C.A.R.D.O.

Spolupráca podľa aktuálnych akcií: firemné dobrovoľníctvo, pedagógovia a študenti stredných škôl (Evanjelické lýceum, SOŠ Pedagogická, pedagógovia a deti z Detského kresťanského centran“Ako doma“).

       Mgr. P. Turkovičová v.r.

HESTIA, n.o. plán aktivít na mesiac december

Plán aktivít sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby, december 2019

Gratulácie – narodeninový deň. 16.12., 22.12. a 24.12.

03.12.2019 - 3. december je  Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím, Sviatok sv. Františka Xaverského. O týchto dvoch významných medzinárodných dňoch si povieme na posedení pri čaji o 10,00 hod. v spoločenskej miestnosti. Viete že sv. František je patrón Japonska, Indie; misií, misionárov, námorníkov? Tešíme sa na vás.

06.12.2019 - 6. december, Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí ale aj pekárov, námorníkov, majiteľov záložní, lekárnikov, rybárov. Patrí k svätým, ktorí požívajú úctu po celom svete. Svedčia o tom mnohé kostoly a oltáre, postavené na jeho česť. Najväčšiu popularitu má sv. Mikuláš v Rusku. Spolu so sv. Ondrejom apoštolom je patrónom národa. Sv. Mikuláš je tiež patrónom Grécka, Apúlie, Sicílie a Lotrinska. Ponúkneme vám veľmi zaujímavé informácie o tomto známom svätom a akýže by to bol Mikuláš bez malého darčeka? Príďte si vypočuť rozprávanie o Mikulášovi a pripomenieme si detské riekanky.

10.12.2019 – príprava – ozdobovanie vianočných stromčekov na oboch poschodiach. Pomôžete?

12.12.2019 – urobme reťaze a ozdobme si nimi a čečinou spoločné priestory.

13.12.2019 - Svätá Lucia (* 284(?), Syrakúzy – † 304) je jedna z katolíckych a pravoslávnych svätých. Uctievajú ju (ako jediného svätého) aj luteránski Švédi a Nóri. Je patrónkou slepých. Jej deň sa medzi katolíkmi oslavuje 13. decembra. Uctieva sa dokázateľne od 5. storočia. Jej znakom sú oči. Na Slovensku má Lucia bohaté tradície, príďte sa porozprávať a možno aj niečo nové dozvedieť.

19.12.2019 – diskusia: Vianoce - Vianoce alebo vianočné sviatky (skrátene Sviatky) sú kresťanské sviatky narodenia Ježiša Krista, dnes aj všeobecne – kresťanmi aj nekresťanmi – v rovnakom období slávené sviatky pokoja a mieru. Ako náboženská a kultúrna slávnosť sú slávené miliardami ľudí na celom svete. Predchádza ich prípravné obdobie (advent alebo Filipovka) a pokračujú vianočnou oktávou, resp. posviatkom alebo obdobím nazývaným vianočné obdobie. Dni od 24. do 26. decembra sú dni pracovného pokoja a ako rodinnú alebo spoločenskú udalosť ich slávi aj väčšina nekresťanov, ktorí ich niekedy označujú iba všeobecne "sviatky", ktorý nepoukazuje na ich kresťanský aspekt. Vianoce patria (spolu s Veľkou nocou) k najvýznamnejším kresťanským sviatkom, 25. december je sviatok v skoro všetkých kresťanských cirkvách. S Vianocami sa viaže množstvo ľudových tradícií, piesní (kolied), výzdoby, jedál a iných zvykov. O Vianociach sa na stretnutí dozviete oveľa viac.

Pravidelné aktivity

Pondelok až piatok od 9,00 do 9,30 hod. – nácvik dýchania pomocou spevu so sprievodom klavíra, dychové cvičenia.

Terapia hrou, 9,30 hod., každý pondelok: reminiscenčné hry - kartičky,  hry na jemnú motoriku -vkladanie čísiel alebo písmen do šablón, pexeso, domino, „Človeče nehnevaj sa“.

Spoločné stretnutia a obed s p. farárom, 9,30 hod., každý utorok.

ArteterapiaBiblioterapia, 9,30 hod., každá streda: kreslenie – vymaľovávanie, spoločné čítanie, alebo predčítanie  vystrihovanie z papiera.

Muzikoterapia a tanečná terapia, 9,30 hod., každý štvrtok: rozcvičenie celého tela v sede, dychové cvičenia, hra na drobné hudobné nástroje, nácvik tanečných krokov, počúvanie hudby, uvoľnenie pri známych piesňach zahratých na klavíri.

Pamäťové cvičenia 9,30 hod., každá streda a piatok:  jazykolamy, jednoduché matematické príklady, v akom jazyku vieme počítať?,  slovné hračky, „Meno, mesto, zviera, vec“.

Individuálne a podľa potreby: nácvik chôdze na protéze, nácvik posádzania sa na mobilnú toaletu, cvičenie na posteli, Bábikoterapia – terapeutické bábiky, skupinové cvičenia pri zábradlí, aktívna komunikácia s klientami, podpora zachovaných sebaobslužných činností.

Rozvoj pracovných zručností: pomoc pri úprave kvetinových záhonov, polievanie kvetov vonku a v spoločenských miestnostiach, pomoc pri servírovaní a spratávaní riadov po jedle.

Pondelok – nedeľa: Prechádzky v okolí zariadenia, posedenie v záhrade, pozeranie TV.

___________________________________________________________________________

Terapeuti a vedúci aktivít: Mgr. Pavla Turkovičová, Ing. Milada Dobrotková, MPH,  Mgr. Petra Králiková, PhDr. Pavel Pivka, dobrovoľníci podľa konceptu C.A.R.D.O.

Spolupráca podľa aktuálnych akcií: firemné dobrovoľníctvo, pedagógovia a študenti stredných škôl (Evanjelické lýceum, SOŠ Pedagogická, rodičia a deti z Rodinného centra dlháčik).

Mgr. P. Turkovičová v.r.

Ako sa stať klientom

Ako sa stať klientom

Ako sa stať klientom

Podmienky prijatia do nášho zariadenia

Viac...
Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Aktuálne dokumenty

Viac...
Jedálny lístok

Jedálny lístok

Jedálny lístok

Aktuálny jedálny lístok

Viac...

Absolvovala Fakultu riadenia Vysokej školy ekonomickej (1984) a Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotnej univerzity (2006). Vzdelanie si doplnila v roku 2004 certifikovaným kurzom Ministerstva školstva SR "Pomáhajúca odborníčka v sociálnej práci", v roku 2007 kurzom "Bazálna stimulácia v opatrovaní" a v rokoch 2007-2008 akreditovaným kurzom Ministerstva školstva SR "Tréning pamäti a terapeuticko - aktivizačný program pre ľudí s poruchami pamäti I. a II.". V roku 2002 založila s ďalšími dvomi zakladateľmi HESTIU. Vykonáva s klientmi aktivačné cvičenia. Pre klientov sa snaží vytvoriť príjemné prostredie s pocitom domova. Pri svojej práci sa stretáva s rodinnými príslušníkmi, ktorí potrebujú umiestniť svojho otca, mamu, príbuzného. Kladie dôraz na odbornosť, komunikáciu, vytváranie pozitívneho pracovného prostredia a priateľskej atmosféry.

Ing. MILADA DOBROTKOVÁ, MPH // RIADITEĽKA

images/clients/1.jpg

V roku 1978 ukončila štúdium na Strednej zdravotníckej škole MUDr. Ivana Hálka v Bratislave odbor všeobecná sestra. Pracovala na Bezručovej ulici na detskom expektačnom oddelení a alergologickej ambulancii pre dospelých. Jej profesijný život sa roku 1989 po externom štúdiu fyzikálnej terapie na SZŠ na Záhradníckej ul. a kurze športovej masáže na Junáckej ul., Pasienky v Bratislave, posunul do sféry mimo zdravotníctva. V rámci zamestnania v štátnej službe (v ktorej pracovala 20 rokov) ukončila v roku 2006 štúdium na Univerzite Komenského, na Pedagogickej fakulte, Katedre sociálnej práce. Od augusta r. 2017 je zamestnaná v HESTIA n.o. KONTAKT: E-mail: pavla.turkovicova@hotmail.com Tel.: 0911 144 494

Mgr. PAVLA TURKOVIČOVÁ // ODBORNÝ GARANT - SOCIÁLNY ÚSEK, SOCIÁLNY PRACOVNÍK, TERAPEUT

images/clients/2.jpg

Ing. Mgr. ĽUBICA KOČANOVÁ // ODBORNÝ ZÁSTUPCA NA VÝKON ČINNOSTÍ V POVOLANÍ SESTRA

images/clients/3.jpg

Pracovníci zodpovední za jednotlivé úseky

Kontakt

Sídlo: Čachtická 17, 831 06 Bratislava

Prevádzka: Bošániho ul. č. 2, 841 02 Bratislava

Tel.: Riaditeľka HESTIA, n.o.: +421 902 144 492, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: Vedúci prevádzky, fakturácia: + 421 911 144 493, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Štruktúra

Zdravotný úsek: hlavná sestra, sestry

Sociálny úsek: sociálny pracovník, opatrovatelia, práčovňa

Údržba a opravy: údržbár

Kuchyňa: hlavný kuchár

Ekonomika: personalista, BOZP

Poskytované služby

HESTIA, n.o. Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov a ADOS poskytuje:

  • celoročné ubytovanie v 2-ložkových izbách.
  • kvalitné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy.
  • k výbave patria aj bezbariérové sociálne zariadenia.
  • sociálnu starostlivosť o klientov, rozvoj medziľudských vzťahov v príjemnom prostredí.